Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Biyoloji (programId: 5210, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UFBİ600 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UFBİ600 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UFBİ601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ603 İleri Zoocoğrafya 927003 3 0 0 3 6
UFBİ604 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ605 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ606 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 927003 3 0 0 3 6
UFBİ607 Davranış 927003 3 0 0 3 6
UFBİ608 Sistematik Entomoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ609 İleri Biyokimyasal Teknikler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ610 Protein Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
UFBİ611 İleri Viroloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ612 İleri Bakteriyoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ613 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ614 Genel Mikoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ615 İleri Limnoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ616 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ617 Gıda Mikrobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ618 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ619 Enzimatik Regülasyon 927003 3 0 0 3 6
UFBİ620 Türkiye Kuşları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ621 Balık Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ622 Vejetasyon Biliminde Nümerik Sınıflandırma Metotları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ623 İleri Parazitoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ624 Algoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ625 Klimatoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ626 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 927003 3 0 0 3 6
UFBİ627 Limnolojide Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ628 İleri Hayvan Fizyolojisi-I 927003 3 0 0 3 6
UFBİ629 Biyokimyasal Ekoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ630 Ekosistem Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ631 Türkiye Balık Faunası 927003 3 0 0 3 6
UFBİ632 Filogenetik Sistematik 927003 3 0 0 3 6
UFBİ633 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ634 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ635 Hücresel Denetim Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ636 Populasyon Genetiği 927003 3 0 0 3 6
UFBİ637 İleri Vejetasyon Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ639 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ640 Fitoplankton Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ641 Herbivor Besin Kimyası ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ642 İleri Toprak Bilimi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ643 Dinamik Bitki Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ644 Biyologlar İçin Temel İstatistik 927003 3 0 0 3 6
UFBİ645 Akuatik Ekosistem 927003 3 0 0 3 6
UFBİ646 Balık Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ647 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 927003 3 0 0 3 6
UFBİ648 İleri Bitki Anatomisi - I 927003 3 0 0 3 6
UFBİ649 Sekonder Maddeler ve Herbivorlar 927003 3 0 0 3 6
UFBİ650 Genel Etnomoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ651 Doğa Koruma Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ652 Mammaloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ653 Zooloji Nomeklatur Kuralları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ654 Toprak ve Bitki Funguslarının Taksonomisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ655 Bitki-Toprak İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ656 Mikrobiyal Ekoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ657 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ658 Parazit Bitkiler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ659 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ660 Membran Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ661 Hayvanlarda Besin Seçimi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ663 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ664 Bakteri Stres Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ665 Bakteri Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ666 Bakteriyal Sistematiğin Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ667 Bitki Sosyolojisinde Sintaksonomik Nomenklatür 927003 3 0 0 3 6
UFBİ668 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ669 Makrofitler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ670 İç Sularda Pollusyon 927003 3 0 0 3 6
UFBİ671 Histolojik Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ672 Temel Ornitoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ673 Fizyolojide Araştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ674 Paleobotanik 927003 3 0 0 3 6
UFBİ675 Fungal Biyoteknoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ676 Bitkilerde Varyasyon 927003 3 0 0 3 6
UFBİ677 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ678 İleri Hayvan Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ679 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ680 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 927003 3 0 0 3 6
UFBİ681 Bitkilerde Preparasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ682 Bitki Toksikolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ683 Gen Klonlama 927003 3 0 0 3 6
UFBİ684 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ685 Prokaryotik Filogeni 927003 3 0 0 3 6
UFBİ686 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ687 Karadeniz Ekosistemi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ689 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 927003 3 0 0 3 6
UFBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ691 Bitkilerde Ağır Metal Kirliliği 927003 3 0 0 3 6
UFBİ692 Balık Avlama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ693 Böcek Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ694 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UFBİ601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ603 İleri Zoocoğrafya 927003 3 0 0 3 6
UFBİ604 Sistematik Zoolojinin Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ605 Vejetasyon Biliminde Sınıflandırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ606 Bitki Kommunitelerinin Ordinasyonu 927003 3 0 0 3 6
UFBİ607 Davranış 927003 3 0 0 3 6
UFBİ608 Sistematik Entomoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ609 İleri Biyokimyasal Teknikler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ610 Protein Biyokimyası 927003 3 0 0 3 6
UFBİ611 İleri Viroloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ612 İleri Bakteriyoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ613 Bitki Taksonomisinin Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ614 Genel Mikoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ615 İleri Limnoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ616 Biyolojik Mücadelede Özel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ617 Gıda Mikrobiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ618 Moleküler Biyolojide Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ619 Enzimatik Regülasyon 927003 3 0 0 3 6
UFBİ620 Türkiye Kuşları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ621 Balık Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ622 Vejetasyon Biliminde Nümerik Sınıflandırma Metotları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ623 İleri Parazitoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ624 Algoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ625 Klimatoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ626 Bitki Kolleksiyonları ve Herbaryum Tekniği 927003 3 0 0 3 5
UFBİ627 Limnolojide Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ628 İleri Hayvan Fizyolojisi-I 927003 3 0 0 3 6
UFBİ629 Biyokimyasal Ekoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ630 Ekosistem Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ631 Türkiye Balık Faunası 927003 3 0 0 3 6
UFBİ632 Filogenetik Sistematik 927003 3 0 0 3 6
UFBİ633 Homopter Taksonomisinde Uygulanan Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ634 Böceklerde Preparasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ635 Hücresel Denetim Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ636 Populasyon Genetiği 927003 3 0 0 3 6
UFBİ637 İleri Vejetasyon Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ638 Balıklarda Yaş Belirleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ639 Memelilerde Kromozom Çalışmaları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ640 Fitoplankton Ekolojisi 927003 3 0 0 3 1
UFBİ641 Herbivor Besin Kimyası ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ642 İleri Toprak Bilimi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ643 Dinamik Bitki Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ644 Biyologlar İçin Temel İstatistik 927003 3 0 0 3 6
UFBİ645 Akuatik Ekosistem 927003 3 0 0 3 6
UFBİ646 Balık Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ647 Bitkilerde Tür İçi ve Türler Arası Rekabet 927003 3 0 0 3 6
UFBİ648 İleri Bitki Anatomisi - I 927003 3 0 0 3 6
UFBİ649 Sekonder Maddeler ve Herbivorlar 927003 3 0 0 3 6
UFBİ650 Genel Etnomoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ651 Doğa Koruma Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ652 Mammaloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ653 Zooloji Nomeklatur Kuralları 927003 3 0 0 3 6
UFBİ654 Toprak ve Bitki Funguslarının Taksonomisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ655 Bitki-Toprak İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ656 Mikrobiyal Ekoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ657 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ658 Parazit Bitkiler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ659 Bitki-Mikroorganizma İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ660 Membran Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ661 Hayvanlarda Besin Seçimi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ663 Hücrelerin Moleküler Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ664 Bakteri Stres Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ665 Bakteri Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ666 Bakteriyal Sistematiğin Prensipleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ667 Bitki Sosyolojisinde Sintaksonomik Nomenklatür 927003 3 0 0 3 6
UFBİ668 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ669 Makrofitler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ670 İç Sularda Pollusyon 927003 3 0 0 3 6
UFBİ671 Histolojik Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ672 Temel Ornitoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ673 Fizyolojide Araştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ674 Paleobotanik 927003 3 0 0 3 6
UFBİ675 Fungal Biyoteknoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ676 Bitkilerde Varyasyon 927003 3 0 0 3 6
UFBİ677 Bitki Büyüme Düzenleyicileri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ678 İleri Hayvan Histolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ679 Bitkilerde Gelişim Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ680 Bitkilerde Antioksidantlar ve Reaktif Oksijen Türlerinin Rolü 927003 3 0 0 3 6
UFBİ681 Bitkilerde Preparasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ682 Bitki Toksikolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ683 Gen Klonlama 927003 3 0 0 3 6
UFBİ684 Moleküler Mikrobiyoloji 927003 3 0 0 3 6
UFBİ685 Prokaryotik Filogeni 927003 3 0 0 3 6
UFBİ686 Estuarin (Nehirağzı) Biyolojisi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ687 Karadeniz Ekosistemi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ688 Hayvan-Bitki Ekolojik İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
UFBİ689 Bitkilerde Biyolojik Çeşitlilik 927003 3 0 0 3 6
UFBİ690 Biyoindikatör ve Biyomonitör Bitkiler 927003 3 0 0 3 6
UFBİ691 Bitkilerde Ağır Metal Kirliliği 927003 3 0 0 3 0
UFBİ692 Balık Avlama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 0
UFBİ693 Böcek Beslenmesi 927003 3 0 0 3 6
UFBİ694 Böcek Sentetik Besinleri ve Hazırlama Teknikleri 927003 3 0 0 3 0

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr