Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik (programId: 5213, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-3 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UFMA601 Cebir I 927003 3 0 0 3 6
UFMA602 Cebir II 927003 3 0 0 3 6
UFMA603 Karmaşık Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA604 Topoloji I 927003 3 0 0 3 6
UFMA605 Topoloji II 927003 3 0 0 3 6
UFMA606 Gerçel Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I 927003 3 0 0 3 6
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II 927003 3 0 0 3 6
UFMA609 Diferensiyel Geometri I 927003 3 0 0 3 6
UFMA610 Diferensiyel Geometri II 927003 3 0 0 3 6
UFMA611 Teorik Kinematik I 927003 3 0 0 3 6
UFMA612 Teorik Kinematik II 927003 3 0 0 3 6
UFMA613 Özel Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
UFMA614 Modül Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I 927003 3 0 0 3 6
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II 927003 3 0 0 3 6
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 927003 3 0 0 3 6
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 927003 3 0 0 3 6
UFMA619 Matrisler Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA620 Matrisler Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 6
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 6
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
UFMA624 P-Adik Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA627 İleri Lineer Cebir I 927003 3 0 0 3 6
UFMA628 İleri Lineer Cebir II 927003 3 0 0 3 6
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I 927003 3 0 0 3 6
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II 927003 3 0 0 3 6
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927003 3 0 0 3 6
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 927003 3 0 0 3 6
UFMA634 Bilim Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
UFMA635 Bilgisayar Programlama 927003 3 0 0 3 6
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I 927003 3 0 0 3 6
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I 927003 3 0 0 3 6
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II 927003 3 0 0 3 6
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I 927003 3 0 0 3 6
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II 927003 3 0 0 3 6
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu 927003 3 0 0 3 6
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA643 Analitik Mekanik I 927003 3 0 0 3 6
UFMA644 Analitik Mekanik II 927003 3 0 0 3 6
UFMA645 Gruplar Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA646 Gruplar Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA647 Toplanabilme Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA649 Riemann Geometrisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA650 Iraksak Seriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 927003 3 0 0 3 6
UFMA652 Fourier Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927003 3 0 0 3 6
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927003 3 0 0 3 6
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 6
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 6
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II 927003 3 0 0 3 6
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA660 Kesirli Analiz I 927003 3 0 0 3 6
UFMA661 Kesirli Analiz II 927003 3 0 0 3 6
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA663 Projektif Geometri 927003 3 0 0 3 6
UFMA664 Dinamik Sistemler I 927003 3 0 0 3 6
UFMA665 Dinamik Sistemler II 927003 3 0 0 3 6
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş 927003 3 0 0 3 6
UFMA667 Lorentz Geometri 927003 3 0 0 3 6
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 927003 3 0 0 3 6
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA672 Değişmeli Halkalar 927003 3 0 0 3 6
UFMA673 Halka Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA674 Halka Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA675 Dönem Projesi 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UFMA601 Cebir I 927003 3 0 0 3 6
UFMA602 Cebir II 927003 3 0 0 3 6
UFMA603 Karmaşık Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA604 Topoloji I 927003 3 0 0 3 6
UFMA605 Topoloji II 927003 3 0 0 3 6
UFMA606 Gerçel Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I 927003 3 0 0 3 6
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II 927003 3 0 0 3 6
UFMA609 Diferensiyel Geometri I 927003 3 0 0 3 6
UFMA610 Diferensiyel Geometri II 927003 3 0 0 3 6
UFMA611 Teorik Kinematik I 927003 3 0 0 3 6
UFMA612 Teorik Kinematik II 927003 3 0 0 3 6
UFMA613 Özel Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
UFMA614 Modül Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I 927003 3 0 0 3 6
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II 927003 3 0 0 3 6
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 927003 3 0 0 3 6
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 927003 3 0 0 3 6
UFMA619 Matrisler Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA620 Matrisler Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 6
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 6
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
UFMA624 P-Adik Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA627 İleri Lineer Cebir I 927003 3 0 0 3 6
UFMA628 İleri Lineer Cebir II 927003 3 0 0 3 6
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I 927003 3 0 0 3 6
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II 927003 3 0 0 3 6
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927003 3 0 0 3 6
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 927003 3 0 0 3 6
UFMA634 Bilim Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
UFMA635 Bilgisayar Programlama 927003 3 0 0 3 6
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I 927003 3 0 0 3 6
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I 927003 3 0 0 3 6
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II 927003 3 0 0 3 6
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I 927003 3 0 0 3 6
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II 927003 3 0 0 3 6
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu 927003 3 0 0 3 6
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA643 Analitik Mekanik I 927003 3 0 0 3 6
UFMA644 Analitik Mekanik II 927003 3 0 0 3 6
UFMA645 Gruplar Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA646 Gruplar Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA647 Toplanabilme Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA649 Riemann Geometrisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA650 Iraksak Seriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 927003 3 0 0 3 6
UFMA652 Fourier Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927003 3 0 0 3 6
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927003 3 0 0 3 6
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 6
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 6
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II 927003 3 0 0 3 6
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA660 Kesirli Analiz I 927003 3 0 0 3 6
UFMA661 Kesirli Analiz II 927003 3 0 0 3 6
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA663 Projektif Geometri 927003 3 0 0 3 6
UFMA664 Dinamik Sistemler I 927003 3 0 0 3 6
UFMA665 Dinamik Sistemler II 927003 3 0 0 3 6
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş 927003 3 0 0 3 6
UFMA667 Lorentz Geometri 927003 3 0 0 3 6
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 927003 3 0 0 3 6
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA672 Değişmeli Halkalar 927003 3 0 0 3 6
UFMA673 Halka Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA674 Halka Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA675 Dönem Projesi 927003 0 0 0 0 6


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
UFMA601 Cebir I 927003 3 0 0 3 6
UFMA602 Cebir II 927003 3 0 0 3 6
UFMA603 Karmaşık Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA604 Topoloji I 927003 3 0 0 3 6
UFMA605 Topoloji II 927003 3 0 0 3 6
UFMA606 Gerçel Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA607 Fonksiyonel Analiz I 927003 3 0 0 3 6
UFMA608 Fonksiyonel Analiz II 927003 3 0 0 3 6
UFMA609 Diferensiyel Geometri I 927003 3 0 0 3 6
UFMA610 Diferensiyel Geometri II 927003 3 0 0 3 6
UFMA611 Teorik Kinematik I 927003 3 0 0 3 6
UFMA612 Teorik Kinematik II 927003 3 0 0 3 6
UFMA613 Özel Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
UFMA614 Modül Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA615 Akışkanlar Mekaniği I 927003 3 0 0 3 6
UFMA616 Akışkanlar Mekaniği II 927003 3 0 0 3 6
UFMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 927003 3 0 0 3 6
UFMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 927003 3 0 0 3 6
UFMA619 Matrisler Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA620 Matrisler Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA621 Diferensiyel Denklemler I 927003 3 0 0 3 6
UFMA622 Diferensiyel Denklemler II 927003 3 0 0 3 6
UFMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 927003 3 0 0 3 6
UFMA624 P-Adik Analiz 927003 3 0 0 3 6
UFMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA626 Analitik Sayılar Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA627 İleri Lineer Cebir I 927003 3 0 0 3 6
UFMA628 İleri Lineer Cebir II 927003 3 0 0 3 6
UFMA629 Geometriden Seçme Konular I 927003 3 0 0 3 6
UFMA630 Geometriden Seçme Konular II 927003 3 0 0 3 6
UFMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 927003 3 0 0 3 6
UFMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 927003 3 0 0 3 6
UFMA634 Bilim Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
UFMA635 Bilgisayar Programlama 927003 3 0 0 3 6
UFMA636 Nümerik Analize Giriş I 927003 3 0 0 3 6
UFMA637 Lineer Diferansiyel Operatörleri I 927003 3 0 0 3 6
UFMA638 Lineer Diferansiyel Operatörleri II 927003 3 0 0 3 6
UFMA639 Katı Cisimler Mekaniği I 927003 3 0 0 3 6
UFMA640 Katı Cisimler Mekaniği II 927003 3 0 0 3 6
UFMA641 Sonlu Elemanlar Metodu 927003 3 0 0 3 6
UFMA642 Bilgisayar Destekli Sistem Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA643 Analitik Mekanik I 927003 3 0 0 3 6
UFMA644 Analitik Mekanik II 927003 3 0 0 3 6
UFMA645 Gruplar Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA646 Gruplar Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA647 Toplanabilme Teorisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA649 Riemann Geometrisi 927003 3 0 0 3 6
UFMA650 Iraksak Seriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 927003 3 0 0 3 6
UFMA652 Fourier Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA653 Zaman-Frekans Analizi 927003 3 0 0 3 6
UFMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 927003 3 0 0 3 6
UFMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 927003 3 0 0 3 6
UFMA656 Kafes Teorisine Giriş I 927003 3 0 0 3 6
UFMA657 Kafes Teorisine Giriş II 927003 3 0 0 3 6
UFMA658 Nümerik Analize Giriş II 927003 3 0 0 3 6
UFMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denklem Çözümleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA660 Kesirli Analiz I 927003 3 0 0 3 6
UFMA661 Kesirli Analiz II 927003 3 0 0 3 6
UFMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 927003 3 0 0 3 6
UFMA663 Projektif Geometri 927003 3 0 0 3 6
UFMA664 Dinamik Sistemler I 927003 3 0 0 3 6
UFMA665 Dinamik Sistemler II 927003 3 0 0 3 6
UFMA666 Lorentz Geometriye Giriş 927003 3 0 0 3 6
UFMA667 Lorentz Geometri 927003 3 0 0 3 6
UFMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 927003 3 0 0 3 6
UFMA669 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA670 Dual Sayılar Kuaterniyonlar Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 927003 3 0 0 3 6
UFMA672 Değişmeli Halkalar 927003 3 0 0 3 6
UFMA673 Halka Teorisi I 927003 3 0 0 3 6
UFMA674 Halka Teorisi II 927003 3 0 0 3 6
UFMA675 Dönem Projesi 927003 0 0 0 0 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr