Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi (programId: 5214, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VMK601 Genel Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
VMK602 Özel Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
VMK603 Temel İmmünoloji 927003 2 2 0 3 6
VMK604 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VMK605 Epidemiyoloji-I 927003 2 0 0 2 6
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 927003 2 0 0 2 6
VMK607 Bakteriyel İzalasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK608 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplenme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK611 Biyoistatistik 927003 2 0 0 2 6
VMK612 Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 6
VMK613 Biyoteknoloji 927003 2 0 0 2 6
VMK614 Deney Hayvanları Bakteriyel Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VMK615 Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 6
VMK616 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 927003 2 2 0 3 6
VMK617 Bakteriyel Virülens Faktörleri 927003 2 0 0 2 6
VMK618 Spesifik Enfeksiyona Yönelik Tanı, Koruma ve Kontrol Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK619 Laboratuvar Etiği ve Biyogüvenlik 927003 2 0 0 2 6
VMK620 Zoonotik Enfeksiyonlar 927003 2 0 0 2 6
VMK621 Laboratuvar Hayvanları, Deneysel Çalışmalar ve Etik Kuralları 927003 2 2 0 3 6
VMK622 Aşılar ve Aşı Hazırlama Yöntemleri, Aşı Etkinlikleri ve Aşı Kontrol Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK623 Antijen Antikor Reaksiyonları 927003 2 2 0 3 6
VMK625 Bakteriyel Tiplendirme Metodları 927003 2 2 0 3 6
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VMK627 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VMK601 Genel Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
VMK602 Özel Bakteriyoloji 927003 2 2 0 3 6
VMK603 Temel İmmünoloji 927003 2 2 0 3 6
VMK604 Bakteriyel Kanatlı Hayvan Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VMK605 Epidemiyoloji-I 927003 2 0 0 2 6
VMK606 Analitik Epidemiyoloji 927003 2 0 0 2 6
VMK607 Bakteriyel İzalasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK608 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplenme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK609 Literatür Saati 927003 0 2 0 1 6
VMK611 Biyoistatistik 927003 2 0 0 2 6
VMK612 Enfeksiyöz Hastalıklarda Bağışıklık Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 6
VMK613 Biyoteknoloji 927003 2 0 0 2 6
VMK614 Deney Hayvanları Bakteriyel Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VMK615 Antibiyotiklere Karşı Direnç Mekanizmaları 927003 2 0 0 2 6
VMK616 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 927003 2 2 0 3 6
VMK617 Bakteriyel Virülens Faktörleri 927003 2 0 0 2 6
VMK618 Spesifik Enfeksiyona Yönelik Tanı, Koruma ve Kontrol Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK619 Laboratuvar Etiği ve Biyogüvenlik 927003 2 0 0 2 6
VMK620 Zoonotik Enfeksiyonlar 927003 2 0 0 2 6
VMK621 Laboratuvar Hayvanları, Deneysel Çalışmalar ve Etik Kuralları 927003 2 2 0 3 6
VMK622 Aşılar ve Aşı Hazırlama Yöntemleri, Aşı Etkinlikleri ve Aşı Kontrol Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VMK623 Antijen Antikor Reaksiyonları 927003 2 2 0 3 6
VMK625 Bakteriyel Tiplendirme Metodları 927003 2 2 0 3 6
VMK626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VMK627 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr