Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi (programId: 5221, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBEPRJ Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SKY501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 927003 3 0 0 3 6
SKY502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 927003 3 0 0 3 6
SKY503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 6
SKY504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
SKY505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
SKY506 Sağlık Politikaları 927003 3 0 0 3 6
SKY507 Sağlık Mevzuatı 927003 3 0 0 3 6
SKY508 Sağlık Kurumlarında Etik 927003 3 0 0 3 6
SKY509 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6
SKY510 Sağlık Ekonomisi 927003 3 0 0 3 6
SKY511 Sağlık Hukuku 927003 3 0 0 3 6
SKY513 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
SKY515 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
SKY517 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
SKY521 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
SKY523 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 6
SKY524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon 927003 3 0 0 3 6
SKY525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 927003 1 6 0 4 6
SKY526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 927003 1 6 0 4 6
SKY527 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SKY501 Sağlık Kurumları İşletmeciliği 927003 3 0 0 3 6
SKY502 Sağlık Hizmetleri Pazarlaması 927003 3 0 0 3 6
SKY503 Sağlık Kurumları Yönetim Teorileri 927003 3 0 0 3 6
SKY504 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
SKY505 Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve İstatistiksel Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
SKY506 Sağlık Politikaları 927003 3 0 0 3 6
SKY507 Sağlık Mevzuatı 927003 3 0 0 3 6
SKY508 Sağlık Kurumlarında Etik 927003 3 0 0 3 6
SKY509 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6
SKY510 Sağlık Ekonomisi 927003 3 0 0 3 6
SKY511 Sağlık Hukuku 927003 3 0 0 3 6
SKY513 Sağlık Kurumlarında Kalite ve Performans Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
SKY515 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
SKY517 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927003 3 0 0 3 6
SKY521 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
SKY523 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 6
SKY524 Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon 927003 3 0 0 3 6
SKY525 Sağlık Yönetim Uygulamaları I 927003 1 6 0 4 6
SKY526 Sağlık Yönetim Uygulamaları II 927003 1 6 0 4 6
SKY527 Sağlık Yönetiminde İş Hukuku 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr