Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi (programId: 5222, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 8


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF601 İleri Katıhal Fiziği I 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF602 İleri Katıhal Fiziği II 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF603 Kristal Simetrileri I 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF604 Kristal Simetrileri II 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF605 Fizik Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşım ve Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF606 Fizik Eğitiminde Kavram Öğretimi 927003 2 0 0 2 7.5
OFMF607 Fizik Eğitiminde Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımı 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF608 Fizik Eğitiminde Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF609 Kuantum Mekaniği 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF610 Nükleer Fizikte Seçme Konular 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF611 Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Bilimin Doğası 927003 2 0 0 2 7.5
OFMF612 Fizik Eğitiminde Güncel Konular 927003 2 0 0 2 7.5
OFMF613 Moleküler Hesaplama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF614 Deneysel ve Teorik Spektroskopik Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF601 İleri Katıhal Fiziği I 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF602 İleri Katıhal Fiziği II 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF603 Kristal Simetrileri I 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF604 Kristal Simetrileri II 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF605 Fizik Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşım ve Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF606 Fizik Eğitiminde Kavram Öğretimi 927003 2 0 0 2 7.5
OFMF607 Fizik Eğitiminde Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımı 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF608 Fizik Eğitiminde Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF609 Kuantum Mekaniği 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF610 Nükleer Fizikte Seçme Konular 927003 4 0 0 4 7.5
OFMF611 Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Bilimin Doğası 927003 2 0 0 2 7.5
OFMF612 Fizik Eğitiminde Güncel Konular 927003 2 0 0 2 7.5
OFMF613 Moleküler Hesaplama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF614 Deneysel ve Teorik Spektroskopik Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr