Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Cerrahisi (programId: 5223, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBEYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 927003 2 2 0 3 6
VCR603 Özel Radyografi Teknikleri ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VCR604 Evcil Hayvanlarda Genel ve Lokal Anestezi 927003 2 2 0 3 6
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 927003 2 0 0 2 6
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 927003 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 927003 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 927003 2 0 0 2 6
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VCR609 Asepsi, Antisepsi, Pansuman, Bandaj ve Dikiş Materyallerinin Uygulanması 927003 2 2 0 3 6
VCR610 Yara İyileşmesinde Ana Faktörler 927003 2 0 0 2 6
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 927003 2 0 0 2 6
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 927003 2 2 0 3 6
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 927003 2 2 0 3 6
VCR615 Yangısal Eklem Hastalıkalrı 927003 3 0 0 3 6
VCR616 Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltımı 927003 2 0 0 2 6
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR618 Büyük ve Küçük Hayvanda Diş Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 927003 2 0 0 2 6
VCR621 Evcil Hayvanlarda Sindirim Sisteminin Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VCR624 Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927003 2 0 0 2 6
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
VCR626 Gözde Acil Sağaltım Gerektiren Durumlar 927003 2 0 0 2 6
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VCR628 Kolumna Vertebrasilin Travmatik ve Sistemik Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VCR629 Kolunma ve Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927003 2 0 0 2 6
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 927003 2 2 0 3 6
VCR632 Ortopedik Lezyonlarda Konservatif ve Operatif Sağaltım 927003 2 2 0 3 6
VCR633 Küçük Hayvanlarda Travmatik ve Yangısal Eklem Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VCR637 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 927003 3 0 0 3 6
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 927003 2 0 0 2 6
VCR639 Atlarda Kastrasyon 927003 2 0 0 2 6
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927003 3 0 0 3 6
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927003 2 1 0 3 6
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 2 1 0 3 6
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927003 2 1 0 3 6
VCR645 Pet Hayvanlarında Radyografi Yorumlama Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
VCR646 Eksternal Fiksasyon Teknikleri ve Endikasyonları 927003 3 0 0 3 6
VCR647 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VCR602 Radyoloji ve Temel İlkeleri 927003 2 2 0 3 6
VCR603 Özel Radyografi Teknikleri ve Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VCR604 Evcil Hayvanlarda Genel ve Lokal Anestezi 927003 2 2 0 3 6
VCR605 Genel Anestezide Premedikasyon 927003 2 0 0 2 6
VCR606 Anestezide Temel İlkeler 927003 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 927003 2 0 0 2 6
VCR607 İlkyardım ve Reanimasyon 927003 2 0 0 2 6
VCR608 Temel Ultrasonografi Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
VCR609 Asepsi, Antisepsi, Pansuman, Bandaj ve Dikiş Materyallerinin Uygulanması 927003 2 2 0 3 6
VCR610 Yara İyileşmesinde Ana Faktörler 927003 2 0 0 2 6
VCR611 Şirurjide Sıvı ve Elektrolit Denge 927003 2 0 0 2 6
VCR612 Yangı,Yangısal Olgular ve Yumuşak Dokudaki Travmatik Bozukluklar 927003 2 2 0 3 6
VCR613 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR614 Tendo ve Tendo Kılıfı Hastalıkları ve Sağaltımı 927003 2 2 0 3 6
VCR615 Yangısal Eklem Hastalıkalrı 927003 3 0 0 3 6
VCR616 Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltımı 927003 2 0 0 2 6
VCR617 Hava Keseleri ve Sinusların Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR618 Büyük ve Küçük Hayvanda Diş Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR619 Boyun Bölgesi Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR620 Karın Bölgesi ve Çeperi Travma ve Kontüzyonları 927003 2 0 0 2 6
VCR621 Evcil Hayvanlarda Sindirim Sisteminin Şirurjikal Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VCR622 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Ürogenital Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
VCR623 Göz Hastalıklarında Muayene ve Tanı Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VCR624 Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927003 2 0 0 2 6
VCR625 Traktus Uvealis, Lens ve Renital Hastalıklar 927003 2 0 0 2 6
VCR626 Gözde Acil Sağaltım Gerektiren Durumlar 927003 2 0 0 2 6
VCR627 Nöroşirurjikal Hastalıklarda Muayene, Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VCR628 Kolumna Vertebrasilin Travmatik ve Sistemik Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VCR629 Kolunma ve Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VCR630 Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltımı 927003 2 0 0 2 6
VCR631 Travmatoloji ve Ortopediye Giriş 927003 2 2 0 3 6
VCR632 Ortopedik Lezyonlarda Konservatif ve Operatif Sağaltım 927003 2 2 0 3 6
VCR633 Küçük Hayvanlarda Travmatik ve Yangısal Eklem Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VCR634 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
VCR635 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VCR636 Atalarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VCR637 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 927003 3 0 0 3 6
VCR638 Atlarda Topallık Nedenleri 927003 2 0 0 2 6
VCR639 Atlarda Kastrasyon 927003 2 0 0 2 6
VCR640 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927003 3 0 0 3 6
VCR641 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927003 2 1 0 3 6
VCR642 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927003 2 1 0 3 6
VCR643 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927003 2 1 0 3 6
VCR645 Pet Hayvanlarında Radyografi Yorumlama Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
VCR646 Eksternal Fiksasyon Teknikleri ve Endikasyonları 927003 3 0 0 3 6
VCR647 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr