Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (programId: 5225, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BOTE601 Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE602 Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE603 Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE606 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE608 Eğitim Teknolojilerinde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE609 Eğitim Teknolojilerinde İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE610 Eğitim Teknolojilerinde Araştırma 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 927003 2 2 0 3 7.5
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE616 Öğretim Teknolojilerindeki Yeni Akımlar ve Sorunlar 927003 2 2 0 3 7.5
BOTE618 Öğretim İletileri Tasarımı 927003 2 2 0 3 7.5
BÖTE620 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
BÖTE625 Eğitsel Oyun Yazılımı Tasarım Modelleri 927003 3 0 0 3 7.5
BÖTE632 Teknoloji Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Öğrenme Zorlukları 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri 927003 3 0 0 3 7.5
EBOTE601 Use of Technology in Education: Fundamental Concepts and Approaches 927003 3 0 0 3 7.5
EBOTE602 Educational Technology and Learning Theories 927003 3 0 0 3 7.5
EBOTE616 Trends and Issues in Instructional Technologies 927003 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BOTE601 Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Temel Kavramlar ve Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE602 Eğitim Teknolojileri ve Öğrenme Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE603 Bilgisayar Destekli Öğretim Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE604 Uzaktan Eğitim Kuram ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE605 Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE606 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE607 Eğitim Teknolojilerinde Nicel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE608 Eğitim Teknolojilerinde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE609 Eğitim Teknolojilerinde İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE610 Eğitim Teknolojilerinde Araştırma 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE611 Eğitim Teknolojilerinde Test Geliştirme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE612 Bilişsel Araç Olarak Bilgisayar Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE613 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 927003 2 2 0 3 7.5
BOTE614 Eğitimde Veritabanı Geliştirme ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE615 Dinamik Web Araçları İle Veri Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE616 Öğretim Teknolojilerindeki Yeni Akımlar ve Sorunlar 927003 2 2 0 3 7.5
BOTE618 Öğretim İletileri Tasarımı 927003 2 2 0 3 7.5
BÖTE620 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
BÖTE625 Eğitsel Oyun Yazılımı Tasarım Modelleri 927003 3 0 0 3 7.5
BÖTE632 Teknoloji Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Öğrenme Zorlukları 927003 3 0 0 3 7.5
BOTE650 Eğitimde Teknoloji Semineri 927003 3 0 0 3 7.5
EBOTE601 Use of Technology in Education: Fundamental Concepts and Approaches 927003 3 0 0 3 7.5
EBOTE602 Educational Technology and Learning Theories 927003 3 0 0 3 7.5
EBOTE616 Trends and Issues in Instructional Technologies 927003 2 2 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr