Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji (DSPL) (programId: 5233, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VHT-1 Seçmeli Dersler I 927003 0 0 0 0 30
VHT601 Deontoloji (Genel) 927001 3 0 0 3 6
VHT623 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0
VHT-2 Seçmeli Dersler 2 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VHT602 Mesleki Etik (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT603 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT604 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi 927003 3 0 0 3 6
VHT605 Veteriner Hekimliği Tarihi 927003 3 0 0 3 6
VHT606 Bilim Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 6
VHT607 Tarih Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHT608 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 927003 0 6 0 3 6
VHT609 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 927003 2 0 0 2 6
VHT611 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 927003 0 4 0 2 6
VHT612 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 927003 4 0 0 4 6
VHT613 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 927003 0 4 0 2 6
VHT614 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 927003 0 4 0 2 6
VHT615 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 927003 3 0 0 3 6
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 6
VHT618 Veteriner Hekimliği Kanunlarına Giriş 927003 2 0 0 2 6
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) 927003 0 4 0 2 6
VHT621 Osmanlıcaya Giriş 927003 0 6 0 3 6
VHT622 Osmanlı Belgelerinin Analizi 927003 0 6 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VHT602 Mesleki Etik (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT603 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 927003 3 0 0 3 6
VHT604 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi 927003 3 0 0 3 6
VHT605 Veteriner Hekimliği Tarihi 927003 3 0 0 3 6
VHT606 Bilim Tarihine Giriş 927003 3 0 0 3 6
VHT607 Tarih Metodolojisi 927003 3 0 0 3 6
VHT608 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 927003 0 6 0 3 6
VHT609 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 927003 2 0 0 2 6
VHT611 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 927003 0 4 0 2 0
VHT612 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 927003 4 0 0 4 6
VHT613 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 927003 0 4 0 2 0
VHT614 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 927003 0 4 0 2 0
VHT615 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 927003 3 0 0 3 6
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 6
VHT618 Veteriner Hekimliği Kanunlarına Giriş 927003 2 0 0 2 6
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) 927003 0 4 0 2 0
VHT621 Osmanlıcaya Giriş 927003 0 6 0 3 0
VHT622 Osmanlı Belgelerinin Analizi 927003 0 6 0 3 0

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr