Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Moleküler Tıp (DSPL) (programId: 5237, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBEYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MTB601 Moleküler Tıbba Giriş 927003 3 0 0 3 6
MTB602 Tıbbi Biyoloji 927003 3 0 0 3 6
MTB603 İleri Biyokimya 927003 3 0 0 3 6
MTB604 Moleküler Mikrobiyoloji ve Viroloji 927003 3 0 0 3 6
MTB605 Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Dna Hasarları ve Tamir Mekanizmaları. 927003 3 0 0 3 6
MTB607 Moleküler Tıpta Tanı ve Araştırma Yöntemleri. 927003 3 2 0 4 6
MTB608 Moleküler Tıpta Araştırma Tasarımında Temel İlkeler 927003 3 2 0 4 6
MTB609 Gen Klonlama 927003 3 0 0 3 6
MTB610 Tıbbi Farmakoloji 927003 3 0 0 3 6
MTB611 Genel Patoloji 927003 3 0 0 3 6
MTB612 Farmakogenomiks 927003 3 0 0 3 6
MTB613 Hücre Döngüsü ve Apoptoz 927003 3 0 0 3 6
MTB614 Nanobiyoteknolojiye Giriş 927003 3 0 0 3 6
MTB615 Mikroarray Teknolojisi ve Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
MTB616 Biyoinformatik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MTB601 Moleküler Tıbba Giriş 927003 3 0 0 3 6
MTB602 Tıbbi Biyoloji 927003 3 0 0 3 6
MTB603 İleri Biyokimya 927003 3 0 0 3 6
MTB604 Moleküler Mikrobiyoloji ve Viroloji 927003 3 0 0 3 6
MTB605 Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Dna Hasarları ve Tamir Mekanizmaları. 927003 3 0 0 3 6
MTB607 Moleküler Tıpta Tanı ve Araştırma Yöntemleri. 927003 3 2 0 4 6
MTB608 Moleküler Tıpta Araştırma Tasarımında Temel İlkeler 927003 3 2 0 4 6
MTB609 Gen Klonlama 927003 3 0 0 3 6
MTB610 Tıbbi Farmakoloji 927003 3 0 0 3 6
MTB611 Genel Patoloji 927003 3 0 0 3 6
MTB612 Farmakogenomiks 927003 3 0 0 3 6
MTB613 Hücre Döngüsü ve Apoptoz 927003 3 0 0 3 6
MTB614 Nanobiyoteknolojiye Giriş 927003 3 0 0 3 6
MTB615 Mikroarray Teknolojisi ve Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
MTB616 Biyoinformatik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr