Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Görsel İletişim Tasarımı (programId: 5241, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSE001 Seçmeli Dersler I 927003 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSE002 Seçmeli Dersler II 927003 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GİTY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY602 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY603 Retorik ve Reklam 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY604 Hareketli Medya ve Tipografi 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY605 Sosyal Duyarlılık ve Afiş Tasarımı 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY607 Göstergebilim 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY610 Görsel Kültür ve Tüketim Estetiği 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY612 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY613 Görselleştirme / Modelleme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY614 Marka Kimliği Yenileme 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY615 Etkin Reklam Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY616 Deneysel Tipografi 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 927003 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GİTY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY602 Tüketim Kültürü ve Tüketici Davranışları 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY603 Retorik ve Reklam 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY604 Hareketli Medya ve Tipografi 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY605 Sosyal Duyarlılık ve Afiş Tasarımı 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY606 Kültürel Antropoloji ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY607 Göstergebilim 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY608 Yaratıcı Marka Tasarımı 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY609 Bilgilendirme Grafiği 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY610 Görsel Kültür ve Tüketim Estetiği 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY612 Bilgisayarda 3B Modelleme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY613 Görselleştirme / Modelleme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY614 Marka Kimliği Yenileme 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY615 Etkin Reklam Stratejileri 927003 3 0 0 3 7.5
GİTY616 Deneysel Tipografi 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY617 Animasyon Üretim Süreçleri 927003 2 2 0 3 7.5
GİTY618 2 B Dijital Animasyon 927003 2 2 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr