Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji (programId: 5244, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİS000 Seminer 927001 0 0 0 0 0
PSİU000 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİS000 Seminer 927001 0 0 0 0 0
PSİT000 Tez 927001 0 0 0 0 30
PSİU000 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİT000 Tez 927001 0 0 0 0 30
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ606 Sosyolojik Sosyal Psikolojinin Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ607 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ613 Tutumların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ614 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-I 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ614. Klinik Psikoloji ve Psikopataloji 927003 3 0 0 3 0
PSİ615 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-II 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ616 Genel Klinik Seksoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ617 İleri Klinik Seksoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ619 Klink Psikolojide Vaka Analizi ve Hayat Hikayesi Alma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ620 Sosyal Psikoloji Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ621 Ebeveyn-Çocuk İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ622 Ergenlik Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ623 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ624 Gelişimsel Psikopatoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ625 Psikolojide Araştırma Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ626 Benlik Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ627 Grup Dinamikleri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ628 Sosyal Psikolojide Politik Çalışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ629 Sosyal Psikolojide Temel Kuramlar 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ630 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ631 Kültürlerarası Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ632 Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar ve Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ633 Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ634 Klinik Psikolojide Temel Görüşme Becerileri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ635 Psikoterapi Kuram ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ636 Klinik Psikolojide Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ637 Psikolojide Niteliksel Çalışmalar 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
PSİ601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ606 Sosyolojik Sosyal Psikolojinin Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ607 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ613 Tutumların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ614 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-I 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ614. Klinik Psikoloji ve Psikopataloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ615 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-II 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ616 Genel Klinik Seksoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ617 İleri Klinik Seksoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ619 Klink Psikolojide Vaka Analizi ve Hayat Hikayesi Alma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ621 Ebeveyn-Çocuk İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ622 Ergenlik Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ623 Yetişkinlik ve Yaşlılık Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ624 Gelişimsel Psikopatoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ625 Psikolojide Araştırma Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ626 Benlik Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ627 Grup Dinamikleri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ628 Sosyal Psikolojide Politik Çalışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ629 Sosyal Psikolojide Temel Kuramlar 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ630 Toplumsal Cinsiyet Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ631 Kültürlerarası Sosyal Psikoloji 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ632 Psikolojide Eleştirel Yaklaşımlar ve Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ633 Klinik Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ634 Klinik Psikolojide Temel Görüşme Becerileri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ635 Psikoterapi Kuram ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ636 Klinik Psikolojide Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
PSİ637 Psikolojide Niteliksel Çalışmalar 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr