Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Arkeoloji (programId: 5245, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARKT000 Tez 927001 0 0 0 0 30
LUESMN Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK601 Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 927003 3 0 0 3 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 927003 3 0 0 3 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 927003 3 0 0 3 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 927003 3 0 0 3 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK615 Anadolu'da Roma Kolonizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 927003 3 0 0 3 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 927003 3 0 0 3 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 927003 3 0 0 3 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 927003 3 0 0 3 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 927003 3 0 0 3 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği 927003 3 0 0 3 7.5
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam 927003 3 0 0 3 7.5
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK639 Anadolu ‘da Ölü Kültü ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
ARK640 Arkeolojide İkonografik ve İkonolojik Çözümleme 927003 3 0 0 3 7.5
ARK641 Karadeniz Arkeolojisinde Protohistorik Çağ Kültürleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK642 Demir Çağ’da Yayılım Politikikaları 927003 3 0 0 3 7.5
ARK643 Yakındoğu’da Tapınak Mimarisi ve Gelişimi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK644 Yakındoğu Toplumlarında Üretim ve Ticaret 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ARK601 Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
ARK602. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 927003 3 0 0 3 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 927003 3 0 0 3 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 927003 3 0 0 3 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 927003 3 0 0 3 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK615 Anadolu'da Roma Kolonizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 927003 3 0 0 3 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 927003 3 0 0 3 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 927003 3 0 0 3 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 927003 3 0 0 3 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 927003 3 0 0 3 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği 927003 3 0 0 3 7.5
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam 927003 3 0 0 3 7.5
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK639 Anadolu ‘da Ölü Kültü ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
ARK640 Arkeolojide İkonografik ve İkonolojik Çözümleme 927003 3 0 0 3 7.5
ARK641 Karadeniz Arkeolojisinde Protohistorik Çağ Kültürleri 927003 3 0 0 3 7.5
ARK642 Demir Çağ’da Yayılım Politikikaları 927003 3 0 0 3 7.5
ARK643 Yakındoğu’da Tapınak Mimarisi ve Gelişimi 927003 3 0 0 3 7.5
ARK644 Yakındoğu Toplumlarında Üretim ve Ticaret 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr