Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner) (programId: 5247, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE- Seçmeli 1 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE. Seçmeli2 927003 0 0 0 0 30
SBEYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi 927003 2 0 0 2 6
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 6
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri 927003 1 2 0 2 6
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri 927003 1 2 0 2 6
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 927003 3 2 0 4 6
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri 927003 2 4 0 4 6
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji 927003 2 2 0 3 6
VSH609 Balık Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927003 1 0 0 1 6
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 927003 1 0 0 1 6
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927003 1 0 0 1 6
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH621 Tümörler 927003 2 0 0 2 6
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar 927003 0 4 0 2 6
VSH623 Nekropsi Uygulamaları 927003 0 2 0 1 6
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I 927003 2 2 0 3 6
VSH625 Bakteriyel Balık Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri 927003 1 2 0 2 6
VSH627 Balık İmmunolojisi 927003 1 2 0 2 6
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VSH629 Epidemiyoloji 927003 2 0 0 2 6
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 927003 1 2 0 2 6
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik 927003 2 0 0 2 6
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927003 1 0 0 1 6
VSH634 Bakteri Genetiği 927003 1 0 0 1 6
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik 927003 3 0 0 3 6
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık 927003 3 0 0 3 6
VSH637 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 927003 3 0 0 3 6
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler 927003 2 0 0 2 6
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi 927003 3 0 0 3 6
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği 927003 2 0 0 2 6
VSH642 Kabuklular 927003 2 0 0 2 6
VSH643 Denizel Yumuşakçaları 927003 2 0 0 2 6
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri 927003 3 0 0 3 6
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği 927003 3 0 0 3 6
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği 927003 1 0 0 1 6
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I 927003 3 2 0 4 6
VSH649 Gıda Kimyası 927003 3 2 0 4 6
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları 927003 3 2 0 4 6
VSH651 Et Bilimi 927003 3 0 0 3 6
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 927003 3 0 0 3 6
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 927003 3 0 0 3 6
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 927003 2 0 0 2 6
VSH655 Genel Parazitoloji 927003 2 2 0 3 6
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 927003 1 2 0 2 6
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 927003 1 2 0 2 6
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 927003 1 2 0 2 6
VSH659 Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927003 3 0 0 3 0
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri 927003 1 0 0 1 6
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri 927003 1 0 0 1 6
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi 927003 2 0 0 2 6
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 6
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri 927003 1 2 0 2 6
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri 927003 1 2 0 2 6
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 927003 3 2 0 4 6
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri 927003 2 4 0 4 6
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji 927003 2 2 0 3 6
VSH609 Balık Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927003 1 0 0 1 6
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 927003 1 0 0 1 6
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927003 1 0 0 1 6
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH621 Tümörler 927003 2 0 0 2 6
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar 927003 0 4 0 2 6
VSH623 Nekropsi Uygulamaları 927003 0 2 0 1 6
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I 927003 2 2 0 3 6
VSH625 Bakteriyel Balık Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri 927003 1 2 0 2 6
VSH627 Balık İmmunolojisi 927003 1 2 0 2 6
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
VSH629 Epidemiyoloji 927003 2 0 0 2 6
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 927003 1 2 0 2 6
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik 927003 2 0 0 2 6
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927003 1 0 0 1 6
VSH634 Bakteri Genetiği 927003 1 0 0 1 6
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik 927003 3 0 0 3 6
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık 927003 3 0 0 3 6
VSH637 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 927003 3 0 0 3 0
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler 927003 2 0 0 2 6
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi 927003 3 0 0 3 6
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği 927003 2 0 0 2 6
VSH642 Kabuklular 927003 2 0 0 2 6
VSH643 Denizel Yumuşakçaları 927003 2 0 0 2 6
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri 927003 3 0 0 3 6
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği 927003 3 0 0 3 6
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği 927003 1 0 0 1 6
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I 927003 3 2 0 4 6
VSH649 Gıda Kimyası 927003 3 2 0 4 6
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları 927003 3 2 0 4 6
VSH651 Et Bilimi 927003 3 0 0 3 6
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 927003 3 0 0 3 6
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 927003 3 0 0 3 6
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 927003 2 0 0 2 6
VSH655 Genel Parazitoloji 927003 2 2 0 3 6
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 927003 1 2 0 2 6
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 927003 1 2 0 2 6
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 927003 1 2 0 2 6
VSH659 Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri 927003 1 0 0 1 6
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri 927003 1 0 0 1 6
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH673 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr