Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme (programId: 5251, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MFT500 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
MFT500 Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL502 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 6
İŞL507 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
İŞL509 Stratejik Pazarlama 927003 3 0 0 3 6
İŞL510 Marka Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
İŞL511 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
İŞL518 Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 6
İŞL519 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
İŞL520 E-Pazarlama 927003 3 0 0 3 6
İŞL525 Liderlik ve Motivasyon 927003 3 0 0 3 6
İŞL533 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 3 0 0 3 6
İŞL534. Üretim/İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
İŞL539 Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
MFT501 Finansal Muhasebe Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
MFT502 Lojistik ve Muhasebe 927003 3 0 0 3 6
MFT503 İleri Maliyet Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6
MFT504 İleri Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6
MFT505 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Muhasebe Meslek Etiği 927003 3 0 0 3 6
MFT506 Bağımsız Denetim ve Raporlama 927003 3 0 0 3 6
MFT507 Güncel Muhasebe Sorunları 927003 3 0 0 3 6
MFT508 Finansal Ekonomi 927003 3 0 0 3 6
MFT509 Vergi Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6
MFT510 İşletme Sermayesi Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
MFT511 Kurumsal Finansman 927003 3 0 0 3 6
MFT512 Finansal Raporlama ve Analiz 927003 3 0 0 3 6
MFT513 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
MFT514 Türev Piyasaları 927003 3 0 0 3 6
MFT515 Finans Matematiği ve Excel (Bilgisayar) Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
MFT516 Temel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
MFT516. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İŞL502 Yönetim ve Organizasyon 927003 3 0 0 3 6
İŞL507 Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 6
İŞL509 Stratejik Pazarlama 927003 3 0 0 3 6
İŞL510 Marka Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
İŞL511 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
İŞL518 Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 6
İŞL519 Pazarlama Araştırmaları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
İŞL520 E-Pazarlama 927003 3 0 0 3 6
İŞL525 Liderlik ve Motivasyon 927003 3 0 0 3 6
İŞL533 Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 3 0 0 3 6
İŞL534. Üretim/İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
İŞL539 Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
MFT501 Finansal Muhasebe Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
MFT502 Lojistik ve Muhasebe 927003 3 0 0 3 6
MFT503 İleri Maliyet Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6
MFT504 İleri Yönetim Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6
MFT505 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Muhasebe Meslek Etiği 927003 3 0 0 3 6
MFT506 Bağımsız Denetim ve Raporlama 927003 3 0 0 3 6
MFT507 Güncel Muhasebe Sorunları 927003 3 0 0 3 6
MFT508 Finansal Ekonomi 927003 3 0 0 3 6
MFT509 Vergi Muhasebesi 927003 3 0 0 3 6
MFT510 İşletme Sermayesi Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
MFT511 Kurumsal Finansman 927003 3 0 0 3 6
MFT512 Finansal Raporlama ve Analiz 927003 3 0 0 3 6
MFT513 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
MFT514 Türev Piyasaları 927003 3 0 0 3 6
MFT515 Finans Matematiği ve Excel (Bilgisayar) Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
MFT516 Temel Araştırma Teknikleri ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr