Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik (programId: 5254, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HEM508 Acil Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM601 Hemşirelik Esasları I 927003 3 2 0 4 12
HEM602 Hemşirelik Esasları II 927003 3 2 0 4 12
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  927003 3 0 0 3 6
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   927003 4 4 0 6 6
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 927003 4 4 0 6 6
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   927003 2 0 0 2 6
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 12
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 12
HEM614 Hematoloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim 927003 2 0 0 2 6
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  927003 3 0 0 3 6
HEM625 Büyüme ve Gelişme   927003 3 0 0 3 6
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 4 4 0 6 6
HEM627 Ergen Sağlığı  927003 2 0 0 2 6
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927003 2 0 0 2 6
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
HEM632 Sağlık Turizmi 927003 2 0 0 2 6
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 927003 2 0 0 2 6
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927003 2 0 0 2 6
HEM635 Diyabet Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 2 0 0 2 6
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM640 Psikoterapi 927003 2 0 0 2 6
HEM641 Psikoonkoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM642 Bakım Etiği 927003 2 0 0 2 6
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı 927003 2 0 0 2 6
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 927003 2 0 0 2 6
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
HEM646 Palyatif Bakım 927003 2 0 0 2 6
HEM647 Semptom Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik 927003 2 0 0 2 6
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 6
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 927003 2 2 0 3 6
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 927003 2 2 0 3 6
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış 927003 2 0 0 2 6
HEM654 Hemşirelik Hizmetlerinde Değişimin Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM655 Hemşirelikte Liderlik 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
HEM508 Acil Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM601 Hemşirelik Esasları I 927003 3 2 0 4 12
HEM602 Hemşirelik Esasları II 927003 3 2 0 4 12
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  927003 3 0 0 3 6
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   927003 4 4 0 6 6
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 927003 4 4 0 6 6
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   927003 2 0 0 2 6
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927003 3 2 0 4 12
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927003 3 2 0 4 12
HEM614 Hematoloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim 927003 2 0 0 2 6
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM622 Çocuk Sağlığı Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  927003 3 0 0 3 6
HEM625 Büyüme ve Gelişme   927003 3 0 0 3 6
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  927003 4 4 0 6 6
HEM627 Ergen Sağlığı  927003 2 0 0 2 6
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  927003 2 0 0 2 6
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927003 2 0 0 2 6
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 927003 3 2 0 4 12
HEM631 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
HEM632 Sağlık Turizmi 927003 2 0 0 2 6
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 927003 2 0 0 2 6
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927003 2 0 0 2 6
HEM635 Diyabet Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 927003 2 0 0 2 6
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927003 2 2 0 3 6
HEM640 Psikoterapi 927003 2 0 0 2 6
HEM641 Psikoonkoloji 927003 2 0 0 2 6
HEM642 Bakım Etiği 927003 2 0 0 2 6
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı 927003 2 0 0 2 6
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 927003 2 0 0 2 6
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 927003 2 0 0 2 6
HEM646 Palyatif Bakım 927003 2 0 0 2 6
HEM647 Semptom Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik 927003 2 0 0 2 6
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 6
HEM650 Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi 927003 2 2 0 3 6
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 927003 2 2 0 3 6
HEM652 Hemşirelik Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış 927003 2 0 0 2 6
HEM654 Hemşirelik Hizmetlerinde Değişimin Yönetimi 927003 2 0 0 2 6
HEM655 Hemşirelikte Liderlik 927003 2 0 0 2 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr