Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Spor Yöneticiliği (programId: 5262, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSY601 Antrenman Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY603 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY604 Spor Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
BSY606 Spor Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY610 Spor Pazarlaması 927003 3 0 0 3 7.5
BSY611 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
BSY613 Geleneksel Sporlar 927003 3 0 0 3 7.5
BSY614 İktisada Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 927003 3 0 0 3 7.5
BSY618 Spor Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY619 Sporda Menejerlik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY620 Hukukun Temel Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY621. Spor Hukukunun Temel ilkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY623 Spor Etiği 927003 3 0 0 3 7.5
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY625 Kamu Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY627 Spor ve Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor 927003 3 0 0 3 7.5
BSY629 Spor Tesisi Planlama ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY630 Sporda Sosyal Güvenlik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
BSY632 Spor Teşkilatı Yönetim Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY633 Türk Spor Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
BSY634 Sporda Ergonomi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması 927003 3 0 0 3 7.5
BSY636 Farklı Spor Dallarına Özgü Beslenme 927003 3 0 0 3 7.5
BSY637 Yönetim ve Örgüt Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY638 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY639 İstatistiksel Analiz ve İstatistik Paket Program Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSY601 Antrenman Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY603 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY604 Spor Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY605 Spor Yönetiminde Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5
BSY606 Spor Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY608 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY609 Sporda Rekreasyon ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY610 Spor Pazarlaması 927003 3 0 0 3 7.5
BSY611 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY612 Olimpizm ve Olimpiyat Organizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
BSY613 Geleneksel Sporlar 927003 3 0 0 3 7.5
BSY614 İktisada Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
BSY615 Spor Eğitimi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY616 Spor ve Medya İlişkisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY617 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 927003 3 0 0 3 7.5
BSY618 Spor Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY619 Sporda Menejerlik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY620 Hukukun Temel Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY622 Kulüp Yapısı, Yönetimi ve Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY623 Spor Etiği 927003 3 0 0 3 7.5
BSY624 Toplam Kalite Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY625 Kamu Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY627 Spor ve Halkla İlişkiler 927003 3 0 0 3 7.5
BSY628 Yerel Yönetimler ve Spor 927003 3 0 0 3 7.5
BSY629 Spor Tesisi Planlama ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY630 Sporda Sosyal Güvenlik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY631 Spor İşletmelerinde Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
BSY632 Spor Teşkilatı Yönetim Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
BSY633 Türk Spor Teşkilatının Tarihi Gelişimi ve Günümüzdeki Yapısı 927003 3 0 0 3 7.5
BSY634 Sporda Ergonomi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY635 Sporda Yetenek Araştırması 927003 3 0 0 3 7.5
BSY636 Farklı Spor Dallarına Özgü Beslenme 927003 3 0 0 3 7.5
BSY637 Yönetim ve Örgüt Teorisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY638 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY639 İstatistiksel Analiz ve İstatistik Paket Program Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr