Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Resim (programId: 5263, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSE001 Seçmeli Dersler I 927003 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSE002 Seçmeli Dersler II 927003 0 0 0 0 30
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RESY601 Resim Öğretim Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
RESY602 Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları 927003 3 0 0 3 7.5
RESY603 Çizim ve Çözümleme 927003 2 2 0 3 7.5
RESY604 Çizim ve Kurgulama 927003 2 2 0 3 7.5
RESY605 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
RESY606 Sanat ve Tasarım Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
RESY607 Batı Resim Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
RESY608 Türk Resim Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
RESY609 Modern Estetik ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
RESY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927003 3 0 0 3 7.5
RESY612 Teknoloji Kültürü ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
RESY613 Görsel Kültür Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
RESY614 Yeni Sanat Ekolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
RESY615 Kent ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
RESY616 Sanat Epistemolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
RESY617 Sanatçı ve Kimlik 927003 3 0 0 3 7.5
RESY618 Sanat Ontolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
RESY619 Baskı Resim Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
RESY620 Duvar Resim Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
RESY621 Görsel Algı ve Yaratıcılık 927003 3 0 0 3 7.5
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 927003 3 0 0 3 7.5
RESY624 Yeni Medya Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
RESY626 Sanatsal Araştırma ve Üslup 927003 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RESY601 Resim Öğretim Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
RESY602 Resim Sanatı Kuram ve Anlayışları 927003 3 0 0 3 7.5
RESY603 Çizim ve Çözümleme 927003 2 2 0 3 7.5
RESY604 Çizim ve Kurgulama 927003 2 2 0 3 7.5
RESY605 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
RESY606 Sanat ve Tasarım Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
RESY607 Batı Resim Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
RESY608 Türk Resim Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
RESY609 Modern Estetik ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
RESY610 Postmodern Estetik ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
RESY611 Çağdaş Sanatsal Okuryazarlıklar 927003 3 0 0 3 7.5
RESY612 Teknoloji Kültürü ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
RESY613 Görsel Kültür Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
RESY614 Yeni Sanat Ekolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
RESY615 Kent ve Sanat 927003 3 0 0 3 7.5
RESY616 Sanat Epistemolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
RESY617 Sanatçı ve Kimlik 927003 3 0 0 3 7.5
RESY618 Sanat Ontolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
RESY619 Baskı Resim Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
RESY620 Duvar Resim Yöntemleri 927003 2 2 0 3 7.5
RESY621 Görsel Algı ve Yaratıcılık 927003 3 0 0 3 7.5
RESY622 Görsel Algı Kavramları ve Renk 927003 3 0 0 3 7.5
RESY624 Yeni Medya Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
RESY626 Sanatsal Araştırma ve Üslup 927003 2 2 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr