Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Avrupa Akdeniz Kültürler ve Turizm (programId: 5264, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUESMN Seminer 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUESMN Seminer 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AKT601 Kültür ve Turizm (K&T): içerik ve ilişkiler 927003 3 1 0 4 7.5
AKT602 Kültür ve Turizm Yayılımında Eğitim ve Dil Engelleri 927003 3 1 0 4 7.5
AKT603 Kültür ve Turizm: Coğrafya ve Turistik Akdeniz Bölgeleri 927003 3 1 0 4 7.5
AKT604 Kültür ve Turizm: Miras ve Doğa 927003 3 1 0 4 7.5
AKT605 Turizm Teşvikleri 927003 3 1 0 4 7.5
AKT606 Kültür ve İnanç Turizmi 927003 3 1 0 4 7.5
AKT607 Avrupa Hukuku ve Kültür ve Turizm Politikası 927003 3 1 0 4 7.5
AKT608 Kültür ve Turizm Ekonomisi 927003 3 1 0 4 7.5
AKT609 Akdeniz’de Kültür ve Turizm Politikası: Türkiye Örneğinde içerikler ve Deneyim 927003 3 1 0 4 7.5
AKT610 Akdeniz’de Kültür ve Turizm Politikası: İtalya Örneğinde İçerikler ve Deneyim 927003 3 1 0 4 7.5
AKT611 Kültür, Kitle Turizmi ve Kültür ve Turizm Akdeniz Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 927003 3 1 0 4 7.5
AKT612 Kültür, Kitle Turizmi ve Kültür ve Turizm Akdeniz Kaynaklarının Korunması 927003 3 1 0 4 7.5
AKT613 Kültüre Ayrılan Fon: Seçilmiş Ülke Örneği 927003 3 1 0 4 7.5
AKT614 Kültür ve Turizm Konulu Akdenizavrupası Işbirliği programları. Ufuk 2020 927003 3 1 0 4 7.5
AKT615 Ufuk 2020 Çerçevesinde Bir Kültür ve Turizm Projesinin Nasıl Hazırlanacağı 927003 3 1 0 4 7.5
AKT616 Kültür ve Turizm Sektöründe Bir Işletmenin Nasıl Tasarlanacağı 927003 3 1 0 4 7.5
AKT617 Turizmde Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 3 1 0 4 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
AKT601 Kültür ve Turizm (K&T): içerik ve ilişkiler 927003 3 1 0 4 7.5
AKT602 Kültür ve Turizm Yayılımında Eğitim ve Dil Engelleri 927003 3 1 0 4 7.5
AKT603 Kültür ve Turizm: Coğrafya ve Turistik Akdeniz Bölgeleri 927003 3 1 0 4 7.5
AKT604 Kültür ve Turizm: Miras ve Doğa 927003 3 1 0 4 7.5
AKT605 Turizm Teşvikleri 927003 3 1 0 4 7.5
AKT606 Kültür ve İnanç Turizmi 927003 3 1 0 4 7.5
AKT607 Avrupa Hukuku ve Kültür ve Turizm Politikası 927003 3 1 0 4 7.5
AKT608 Kültür ve Turizm Ekonomisi 927003 3 1 0 4 7.5
AKT609 Akdeniz’de Kültür ve Turizm Politikası: Türkiye Örneğinde içerikler ve Deneyim 927003 3 1 0 4 7.5
AKT610 Akdeniz’de Kültür ve Turizm Politikası: İtalya Örneğinde İçerikler ve Deneyim 927003 3 1 0 4 7.5
AKT611 Kültür, Kitle Turizmi ve Kültür ve Turizm Akdeniz Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 927003 3 1 0 4 7.5
AKT612 Kültür, Kitle Turizmi ve Kültür ve Turizm Akdeniz Kaynaklarının Korunması 927003 3 1 0 4 7.5
AKT613 Kültüre Ayrılan Fon: Seçilmiş Ülke Örneği 927003 3 1 0 4 7.5
AKT614 Kültür ve Turizm Konulu Akdenizavrupası Işbirliği programları. Ufuk 2020 927003 3 1 0 4 7.5
AKT615 Ufuk 2020 Çerçevesinde Bir Kültür ve Turizm Projesinin Nasıl Hazırlanacağı 927003 3 1 0 4 7.5
AKT616 Kültür ve Turizm Sektöründe Bir Işletmenin Nasıl Tasarlanacağı 927003 3 1 0 4 7.5
AKT617 Turizmde Yenilikçilik ve Girişimcilik 927003 3 1 0 4 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr