Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikolojisi (programId: 5265, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESYL Seminer 927001 0 2 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VFT600 Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temel Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
VFT601 Toksikokinetik ve Toksikodinamik Temel Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
VFT602 Merkezi Sinir Sistemi 927003 2 0 0 2 6
VFT603 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT604 Besinlerde İlaç Kalıntıları 927003 2 0 0 2 6
VFT605 Solunum Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT606 Sindirim Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT607 Kemoterapötikler I 927003 3 0 0 3 6
VFT608 Pestisitler ve Analizleri 927003 1 1 0 2 6
VFT609 Mikotoksinler ve Analizleri 927003 1 1 0 2 6
VFT610 Bitkisel Zehirler ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
VFT611 Kaynak Tarama ve Aktarımı 927003 2 0 0 2 6
VFT612 Kemoterapötikler II 927003 3 0 0 3 6
VFT613 Çevre Toksikolojisi 927003 3 0 0 3 6
VFT614 Farmakokinetik Hesaplamalar 927003 3 0 0 3 6
VFT615 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT616 Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar 927003 2 0 0 2 6
VFT617 Yerel Hormonlar 927003 2 0 0 2 6
VFT618 Hormonal Sistem Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT619 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT620 Beslenme Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT621 Metabolizma İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT622 Biyosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 927003 2 0 0 2 6
VFT623 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 927003 1 0 0 1 6
VFT624 Farmakolojide Biyoteknoloji 927003 1 0 0 1 6
VFT625 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 927003 3 0 0 3 6
VFT626 İmmunotoksikoloji 927003 1 0 0 1 6
VFT627 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 927003 1 0 0 1 6
VFT628 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu 927003 1 1 0 2 6
VFT629 Farmasötik İlaç Şekilleri 927003 1 1 0 2 6
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 927003 1 2 0 2 6
VFT631 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkileşimleri 927003 2 0 0 2 6
VFT632 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT633 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 927003 2 0 0 2 6
VFT634 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 927003 1 0 0 1 6
VFT635 Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT636 Hayvanlarda Ötenazi 927003 2 0 0 2 6
VFT637 Akılcı İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT638 Acil Müdahale İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT639 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar 927003 1 0 0 1 6
VFT640 Bazı Hastalıklarda İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT641 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 927003 2 0 0 2 6
VFT642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VFT600 Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temel Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
VFT601 Toksikokinetik ve Toksikodinamik Temel Kavramlar 927003 3 0 0 3 6
VFT602 Merkezi Sinir Sistemi 927003 2 0 0 2 6
VFT603 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT604 Besinlerde İlaç Kalıntıları 927003 2 0 0 2 6
VFT605 Solunum Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT606 Sindirim Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT607 Kemoterapötikler I 927003 3 0 0 3 6
VFT608 Pestisitler ve Analizleri 927003 1 1 0 2 6
VFT609 Mikotoksinler ve Analizleri 927003 1 1 0 2 6
VFT610 Bitkisel Zehirler ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
VFT611 Kaynak Tarama ve Aktarımı 927003 2 0 0 2 6
VFT612 Kemoterapötikler II 927003 3 0 0 3 6
VFT613 Çevre Toksikolojisi 927003 3 0 0 3 6
VFT614 Farmakokinetik Hesaplamalar 927003 3 0 0 3 6
VFT615 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT616 Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar 927003 2 0 0 2 6
VFT617 Yerel Hormonlar 927003 2 0 0 2 6
VFT618 Hormonal Sistem Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT619 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT620 Beslenme Farmakolojisi 927003 2 0 0 2 6
VFT621 Metabolizma İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT622 Biyosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 927003 2 0 0 2 6
VFT623 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 927003 1 0 0 1 6
VFT624 Farmakolojide Biyoteknoloji 927003 1 0 0 1 6
VFT625 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 927003 3 0 0 3 6
VFT626 İmmunotoksikoloji 927003 1 0 0 1 6
VFT627 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 927003 1 0 0 1 6
VFT628 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu 927003 1 1 0 2 6
VFT629 Farmasötik İlaç Şekilleri 927003 1 1 0 2 6
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 927003 1 2 0 2 6
VFT631 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkileşimleri 927003 2 0 0 2 6
VFT632 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT633 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 927003 2 0 0 2 6
VFT634 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 927003 1 0 0 1 6
VFT635 Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT636 Hayvanlarda Ötenazi 927003 2 0 0 2 6
VFT637 Akılcı İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT638 Acil Müdahale İlaçları 927003 2 0 0 2 6
VFT639 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar 927003 1 0 0 1 6
VFT640 Bazı Hastalıklarda İlaç Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VFT641 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 927003 2 0 0 2 6
VFT642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr