Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sanat Tarihi (programId: 5266, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art 927003 3 0 0 3 7.5
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 927003 3 0 0 3 7.5
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları 927003 3 0 0 3 7.5
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 927003 3 0 0 3 7.5
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SAN609 Türk Kaleleri 927003 3 0 0 3 7.5
SAN610 Türk Evi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 927003 3 0 0 3 7.5
SAN612 Osmanlı Paleografyası 927003 3 0 0 3 7.5
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) 927003 3 0 0 3 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 927003 3 0 0 3 7.5
SAN615 Gürcü Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 927003 3 0 0 3 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular 927003 3 0 0 3 7.5
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
SAN619 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Yapı Tipleri ve Plan Şemalar 927003 3 0 0 3 7.5
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni 927003 3 0 0 3 7.5
SAN622 Ermeni Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN622. Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 927003 3 0 0 3 7.5
SAN624 Karadeniz Bölgesi’nde Geleneksel Türk Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN625 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Yapı Tipleri ve Plan Şemaları 927003 3 0 0 3 7.5
SAN626 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Bezeme ve Yapım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
SAN627 Din ve Mitolojinin Batı Sanatına Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN628 Batı Sanatında Üslup Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN629 Avrupa Mimarisinde Strüktürel Tasarım 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art 927003 3 0 0 3 7.5
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 927003 3 0 0 3 7.5
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları 927003 3 0 0 3 7.5
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 927003 3 0 0 3 7.5
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 927003 3 0 0 3 7.5
SAN608. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
SAN609 Türk Kaleleri 927003 3 0 0 3 7.5
SAN610 Türk Evi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 927003 3 0 0 3 7.5
SAN612 Osmanlı Paleografyası 927003 3 0 0 3 7.5
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) 927003 3 0 0 3 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 927003 3 0 0 3 7.5
SAN615 Gürcü Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 927003 3 0 0 3 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular 927003 3 0 0 3 7.5
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı 927003 3 0 0 3 7.5
SAN619 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Yapı Tipleri ve Plan Şemalar 927003 3 0 0 3 7.5
SAN620 Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi Ermeni Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni 927003 3 0 0 3 7.5
SAN622 Ermeni Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN622. Ortaçağ Anadolu Türk Sanatının Kaynak ve Sorunları: Bezeme ve İkonografi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 927003 3 0 0 3 7.5
SAN624 Karadeniz Bölgesi’nde Geleneksel Türk Mimarisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN625 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Yapı Tipleri ve Plan Şemaları 927003 3 0 0 3 7.5
SAN626 Anadolu’da Beylikler Dönemi Mimarisinde Bezeme ve Yapım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
SAN627 Din ve Mitolojinin Batı Sanatına Etkisi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN628 Batı Sanatında Üslup Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
SAN629 Avrupa Mimarisinde Strüktürel Tasarım 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr