Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları (DSPL) (programId: 5267, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBS-2 Seçmeli II 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927003 4 0 0 4 7.5
YEU603 Fotovoltaik Güneş Pilleri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU604 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU606 Enerji Dönüşümü ve Depolama Malzemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
YEU608 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Deney Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU609 Hidroelektrik Enerji 927003 3 0 0 3 7.5
YEU610 Hidrolojiye Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
YEU611 İleri Isı Transferi ve Kütle Geçişi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 927003 3 0 0 3 7.5
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU617 Enerji Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
YEU618 Termoelektrik Sistemler 927003 3 0 0 3 7.5
YEU619 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjili Sistemler 927003 3 0 0 3 7.5
YEU620 Güneş Enerjisi Toplayıcıları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU621 Rüzgar Enerjisi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU624 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU625 Enerji Dönüşümünde Kullanılan Materyaller 927003 3 0 0 3 7.5
YEU626 Enerji Üreten Sistemlerin Analiz ve Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
YEU627 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927003 4 0 0 4 7.5
YEU603 Fotovoltaik Güneş Pilleri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU604 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU606 Enerji Dönüşümü ve Depolama Malzemeleri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
YEU608 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Deney Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU609 Hidroelektrik Enerji 927003 3 0 0 3 7.5
YEU610 Hidrolojiye Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
YEU611 İleri Isı Transferi ve Kütle Geçişi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 927003 3 0 0 3 7.5
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU617 Enerji Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
YEU618 Termoelektrik Sistemler 927003 3 0 0 3 7.5
YEU619 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjili Sistemler 927003 3 0 0 3 7.5
YEU620 Güneş Enerjisi Toplayıcıları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU621 Rüzgar Enerjisi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
YEU624 Enerji Sistemlerinin Modellenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
YEU625 Enerji Dönüşümünde Kullanılan Materyaller 927003 3 0 0 3 7.5
YEU626 Enerji Üreten Sistemlerin Analiz ve Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
YEU627 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr