Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Müzik (programId: 5271, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GTM601 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM602 Halk Bilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM603 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM604 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM605 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM606 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM607 Türk Din Musikisi I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM608 Türk Din Musikisi II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM609 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 927003 3 0 0 3 7.5
GTM610 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 927003 3 0 0 3 7.5
GTM611 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM612 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM613 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM614 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM615 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM616 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM617 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM618 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM619 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 927003 3 0 0 3 7.5
GTM620 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 927003 3 0 0 3 7.5
GTM621 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 927003 3 0 0 3 7.5
GTM622 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 927003 3 0 0 3 7.5
GTM623 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM624 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM625 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM626 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM627 Bağlama Sesleyiş Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM628 Bağlama Sesleyiş Teknikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
GTM630. Bilgisayarda Nota Yazım Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
GTM631 Açık Kaynak Kod Müzik Yazılımları 927003 3 0 0 3 7.5
GTM632 Türk Müziği Nazariyat Tarihi I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM633 Türk Müziği Nazariyat Tarihi II 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GTM601 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM602 Halk Bilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM603 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM604 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM605 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM606 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM607 Türk Din Musikisi I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM608 Türk Din Musikisi II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM609 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 927003 3 0 0 3 7.5
GTM610 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 927003 3 0 0 3 7.5
GTM611 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM612 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM613 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM614 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM615 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM616 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM617 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM618 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM619 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 927003 3 0 0 3 7.5
GTM620 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 927003 3 0 0 3 7.5
GTM621 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 927003 3 0 0 3 7.5
GTM622 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 927003 3 0 0 3 7.5
GTM623 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM624 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM625 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM626 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM627 Bağlama Sesleyiş Teknikleri I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM628 Bağlama Sesleyiş Teknikleri II 927003 3 0 0 3 7.5
GTM629. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
GTM630. Bilgisayarda Nota Yazım Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
GTM631 Açık Kaynak Kod Müzik Yazılımları 927003 3 0 0 3 7.5
GTM632 Türk Müziği Nazariyat Tarihi I 927003 3 0 0 3 7.5
GTM633 Türk Müziği Nazariyat Tarihi II 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr