Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İletişim Bilimleri (Disiplinlerarası) (programId: 5272, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İMA601 Sanat Akımları ve Sinema 927003 3 0 0 3 7.5
İMA602 Sayısal Çağda İletişim Tarihi Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
İMA604 Reklam İletişimi ve Semiyotiği 927003 3 0 0 3 7.5
İMA605 Edebiyat, Sinema ve Reklamda Anlatı 927003 3 0 0 3 7.5
İMA606 Haber Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
İMA607 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 927003 3 0 0 3 7.5
İMA608 Yeni Medya ve İletişim Modelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMA609 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İMA610 Örgütsel İletişim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İMA611 Sinema ve Kültür 927003 3 0 0 3 7.5
İMA612 Kitle İletişiminde Metin Çözümleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMA613 İletişimde Mesaj Tasarımı ve Meta İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
İMA614 Etkili İletişim Kanalları 927003 3 0 0 3 7.5
İMA615 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMA616 Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya 927003 3 0 0 3 7.5
İMA618 Dijital Medya ve Yeni Reklamcılık 927003 3 0 0 3 7.5
İMA619 Medya, İktidar, Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
İMA620 Sosyal Medya Çağında Görsel Okuryazarlık 927003 3 0 0 3 7.5
İMA621 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik 927003 3 0 0 3 7.5
İMA622 Haber Yönetimi, İletişim ve Toplumsal Algı 927003 3 0 0 3 7.5
İMA623 Film Kuramları ve Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMA624 Küreselleşme: Bilgi, Teknoloji, Kültür ve Güç 927003 3 0 0 3 7.5
İMA625 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği 927003 3 0 0 3 7.5
İMA626 İletişim ve Kentlilik Bilinci 927003 3 0 0 3 7.5
İMA627 Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler 927003 3 0 0 3 7.5
İMA628 Duygular Sosyolojisi ve Yeni Medya 927003 3 0 0 3 7.5
İMA629 Kriz İletişimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İMA601 Sanat Akımları ve Sinema 927003 3 0 0 3 7.5
İMA602 Sayısal Çağda İletişim Tarihi Araştırmaları 927003 3 0 0 3 7.5
İMA604 Reklam İletişimi ve Semiyotiği 927003 3 0 0 3 7.5
İMA605 Edebiyat, Sinema ve Reklamda Anlatı 927003 3 0 0 3 7.5
İMA606 Haber Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
İMA607 Siyasal İletişim ve Kamuoyu 927003 3 0 0 3 7.5
İMA608 Yeni Medya ve İletişim Modelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMA609 Dijital Çağda Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İMA610 Örgütsel İletişim Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İMA611 Sinema ve Kültür 927003 3 0 0 3 7.5
İMA612 Kitle İletişiminde Metin Çözümleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMA613 İletişimde Mesaj Tasarımı ve Meta İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
İMA614 Etkili İletişim Kanalları 927003 3 0 0 3 7.5
İMA615 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMA616 Toplumsal Cinsiyet ve Yeni Medya 927003 3 0 0 3 7.5
İMA618 Dijital Medya ve Yeni Reklamcılık 927003 3 0 0 3 7.5
İMA619 Medya, İktidar, Siyaset 927003 3 0 0 3 7.5
İMA620 Sosyal Medya Çağında Görsel Okuryazarlık 927003 3 0 0 3 7.5
İMA621 Kültürlerarası İletişim ve Kimlik 927003 3 0 0 3 7.5
İMA622 Haber Yönetimi, İletişim ve Toplumsal Algı 927003 3 0 0 3 7.5
İMA623 Film Kuramları ve Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMA624 Küreselleşme: Bilgi, Teknoloji, Kültür ve Güç 927003 3 0 0 3 7.5
İMA625 Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği 927003 3 0 0 3 7.5
İMA626 İletişim ve Kentlilik Bilinci 927003 3 0 0 3 7.5
İMA627 Halkla İlişkilerde Yeni Eğilimler 927003 3 0 0 3 7.5
İMA628 Duygular Sosyolojisi ve Yeni Medya 927003 3 0 0 3 7.5
İMA629 Kriz İletişimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr