Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5289, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
EYP601 0-12 Yaş Arası Gelişim 927003 3 0 0 3 7.5
EYP602 12-20 Yaş Arası Gelişim 927003 5 0 0 3 7.5
EYP603 Örgüt Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
EYP605. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
EYP608 Eğitim Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
EYP609 Eğitim İstatistiği 927003 3 0 0 3 7.5
EYP610 Toplum, Kültür ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EYP611 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
EYP612 Eğitimde Etik 927003 3 0 0 3 7.5
EYP613 Eğitimde Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
EYP614. Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927003 3 0 0 3 7.5
EYP615 Eğitim Denetimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EGT601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
EYP601 0-12 Yaş Arası Gelişim 927003 3 0 0 3 7.5
EYP602 12-20 Yaş Arası Gelişim 927003 5 0 0 3 7.5
EYP603 Örgüt Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
EYP604 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
EYP605. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
EYP606 Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim 927003 3 0 0 3 7.5
EYP608 Eğitim Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
EYP609 Eğitim İstatistiği 927003 3 0 0 3 7.5
EYP610 Toplum, Kültür ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
EYP611 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
EYP612 Eğitimde Etik 927003 3 0 0 3 7.5
EYP613 Eğitimde Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 7.5
EYP614. Okul Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927003 3 0 0 3 7.5
EYP615 Eğitim Denetimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr