Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5291, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBEU-1 Seçmeli Ders 1 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBEU-2 Seçmeli Ders 2 927003 0 0 0 0 30
ETPDP Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ETPDP Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927003 3 0 0 3 6
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927003 3 0 0 3 6
EBUT603 Eğitim Denetimi 927003 3 0 0 3 6
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 6
EBUT606 Eğitim Hukuku 927003 3 0 0 3 6
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
EBUT608 Meslek Etiği 927003 3 0 0 3 6
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927003 2 2 0 3 6
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 3 0 0 3 6
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927003 2 0 0 2 6
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 927003 3 0 0 3 6
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
EBUT615 Örgütsel İletişim 927003 3 0 0 3 6
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EBUT617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular 927003 3 0 0 3 6
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 927003 3 0 0 3 6
EBUT619 Eğitim İstatistiği 927003 3 0 0 3 6
EBUT620 Yönetim Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
EBUT621 Eğitim Finansmanı 927003 3 0 0 3 6
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 927003 3 0 0 3 6
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 3 0 0 3 6
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 927003 3 0 0 3 6
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 927003 3 0 0 3 6
EBUT603 Eğitim Denetimi 927003 3 0 0 3 6
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 927003 3 0 0 3 6
EBUT606 Eğitim Hukuku 927003 3 0 0 3 6
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
EBUT608 Meslek Etiği 927003 3 0 0 3 6
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 927003 2 2 0 3 6
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 927003 3 0 0 3 6
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 927003 2 0 0 2 6
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 927003 3 0 0 3 6
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 927003 3 0 0 3 6
EBUT615 Örgütsel İletişim 927003 3 0 0 3 6
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EBUT617 Türkiye Eğitim Sisteminde Güncel Konular 927003 3 0 0 3 6
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 927003 3 0 0 3 6
EBUT619 Eğitim İstatistiği 927003 3 0 0 3 6
EBUT620 Yönetim Felsefesi 927003 3 0 0 3 6
EBUT621 Eğitim Finansmanı 927003 3 0 0 3 6
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 927003 3 0 0 3 6
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 927003 3 0 0 3 6
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 3 0 0 3 6
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr