Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi (programId: 5294, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE614 Türkiye İklimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE617 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE634 Grafik Düzenleyiciler İle Etkili Kavram Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSBE601 Çağdaş Eğitim Sistemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE602 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE603 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE604 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE605 Sosyal Bilgiler Eğitimine İlişkin Literatür İncelemesi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE606 Medya Okuryazarlığı ve Derslerde Çoklu Medya Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE607 Osmanlı Müesseseleri Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE608 Osmanlı Medeniyeti Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE609 Osmanlı Klasik Döneminde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE610 Modernleşme Dönemi Osmanlı Devleti'Nde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE611 Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE612 Millî Mücadele Döneminde Kuruluşlar 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE613 Sosyal Bilgiler Öğretimine Ait Kaynaklar 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE614 Türkiye İklimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE615 Doğal Kaynaklar, Kullanımı ve Planlaması 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE616 Sosyal Bilimlerde Planlama ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE617 Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE618 Tarih Öğretim Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE619 İslamiyet Öncesi Türklerde Eğitim ve Bilim 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE620 Türk İnkılâbının Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE621 Atatürk İlkelerinin Tarihsel Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE622 İslamiyetten Sonra Türklerde Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE623 Selçuklu Medeniyeti Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE624 Türkiye'nin Fiziki Coğrafyasının Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE625 Doğal Ortam - İnsan İlişkileri 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE626 Coğrafya Eğitiminin Temel İlkeleri ve Bilgi Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE627 19.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE628 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE629 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE630 Sosyal Bilgilerde Program ve Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE631 Sosyal Bilgilerde Araştırma Projesi Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE632 Öğrenme Stillerine Dayalı Sosyal Bilgiler Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE633 Coğrafya Öğretiminde Öğrenci Merkezli Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İSBE634 Grafik Düzenleyiciler İle Etkili Kavram Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr