Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (programId: 5297, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
00 Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
2302026002006 Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
2302026002006 Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
OFMB601 Biyoloji Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB602 Biyolojinin Kavramsal Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB603 Biyoloji Eğitiminde Ders Materyali Olarak Animasyon Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB604 Biyoloji Öğretiminde Model ve Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB605 Biyoloji Ders Kitaplarının İncelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB606 Biyoloji Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB607 Biyoloji Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB608 Biyoloji Eğitiminde Alternatif Ölçme Metodları & Araştırma Desenleri 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB609 Çevre Eğitimi Ve Sosyal Boyutları 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB610 Bilim Tarihi İçinde Bilimin Doğası Kavramı 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
OFMB601 Biyoloji Eğitiminde Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB602 Biyolojinin Kavramsal Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB603 Biyoloji Eğitiminde Ders Materyali Olarak Animasyon Geliştirme 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB604 Biyoloji Öğretiminde Model ve Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB605 Biyoloji Ders Kitaplarının İncelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB606 Biyoloji Eğitiminde Kavram Geliştirme ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB607 Biyoloji Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB608 Biyoloji Eğitiminde Alternatif Ölçme Metodları & Araştırma Desenleri 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB609 Çevre Eğitimi Ve Sosyal Boyutları 927003 3 0 0 3 7.5
OFMB610 Bilim Tarihi İçinde Bilimin Doğası Kavramı 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr