Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (programId: 5298, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İMÖE601 Matematik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE602 Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE603 İlköğretim Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE604 Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE605 Kliniksel Denetleme Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE606 Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE607 İlköğretim Matematik Programı 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE608 Matematiksel Modeller ve Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE609 Matematik Eğitiminde Uluslararası Çalışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE610 Eğitim Araştırmalarında Kritik ve Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE611 Matematik Eğitiminde Soyutlama 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE612 Matematik Eğitiminde Origami Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE613 Matematik Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE614 Eğitimsel İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE615 Matematiksel Çözümleme 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE616 Test Geliştirme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE618 Matematik Öğretiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE619 İstatiksel Yöntemler ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE621 Matematik Öğretiminde Muhakeme Etme ve Problem Çözme 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE622 Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 927003 3 0 0 3 7.5
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İMÖE601 Matematik Eğitiminde Nicel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE602 Matematik Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE603 İlköğretim Matematik Eğitiminde Program Geliştirme ve Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE604 Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE605 Kliniksel Denetleme Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE606 Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE607 İlköğretim Matematik Programı 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE608 Matematiksel Modeller ve Uygulamalar 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE609 Matematik Eğitiminde Uluslararası Çalışmalar 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE610 Eğitim Araştırmalarında Kritik ve Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE611 Matematik Eğitiminde Soyutlama 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE612 Matematik Eğitiminde Origami Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE613 Matematik Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE614 Eğitimsel İstatistik 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE615 Matematiksel Çözümleme 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE616 Test Geliştirme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE618 Matematik Öğretiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE619 İstatiksel Yöntemler ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE621 Matematik Öğretiminde Muhakeme Etme ve Problem Çözme 927003 3 0 0 3 7.5
İMÖE622 Matematik Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri 927003 3 0 0 3 7.5
MFE601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr