Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi (programId: 5299, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İFBE601 Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar I İfbe601 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE603 Öğretme-Öğrenme Süreçleri İfbe603 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE604 Program Geliştirme ve Değerlendirme İfbe604 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE605 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE606 İlköğretimde Fen Bilgisi Programlarının İncelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE607 İlköğretimde Fen Deneyleri 1 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE608 Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE609 Fen Eğitiminde Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE610 İlköğretimde Fen Deneyleri II İfbe610 927003 2 2 0 3 7.5
İFBE611 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları I 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE612 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE614 İnsan Çevre ve Fen Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE615 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları II 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE616 Fen Bilgisinde Kavram Geliştirme ve Öğretimi İfbe616 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE617 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi İfbe617 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE618 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar İfbe618 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE619 Fen Bilgisinin Yapısı ve Yapılandırıcı Öğrenme Teorisi İfbe619 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE620 Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları İfbe620 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE621 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme İfbe621 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE622 Fen Eğitiminde Kavramsal Öğrenme İfbe622 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE623 Fen Eğitiminde İstatistik İfbe623 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE624 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi İfbe624 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE625 Fen Eğitiminde Temel Astronomi Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE626 Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları ve Ulusal-Uluslararası Çalışmaların Karşılaştırılması 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE627 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE629 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları 927003 3 0 0 3 7
İFBE630 Bilim Felsefesi ve Eğitime Yansımaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE631 Fen Eğitiminde Bilgisayar Paket Programlarıyla İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE632 Fen Eğitiminde Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE633 Hastanede ve Evde Fen Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
MFE602 Bilim Merkezleri Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF601. İleri Katıhal Fiziği I 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF602. İleri Katıhal Fiziği II 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF603. Kristal Simetrileri I 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF604. Kristal Simetrileri II 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF606. Fizik Eğitiminde Kavram Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF609. Kuantum Mekaniği 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF610. Nükleer Fizikte Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF611. Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Bilimin Doğası 927003 3 0 0 3 7.5
OFMF612. Fizik Eğitiminde Güncel Konular 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İFBE601 Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar I İfbe601 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE603 Öğretme-Öğrenme Süreçleri İfbe603 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE604 Program Geliştirme ve Değerlendirme İfbe604 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE605 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE606 İlköğretimde Fen Bilgisi Programlarının İncelenmesi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE607 İlköğretimde Fen Deneyleri 1 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE608 Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE609 Fen Eğitiminde Seçme Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE610 İlköğretimde Fen Deneyleri II İfbe610 927003 2 2 0 3 7.5
İFBE611 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları I 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE612 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE614 İnsan Çevre ve Fen Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE615 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları II 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE616 Fen Bilgisinde Kavram Geliştirme ve Öğretimi İfbe616 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE617 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi İfbe617 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE618 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar İfbe618 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE619 Fen Bilgisinin Yapısı ve Yapılandırıcı Öğrenme Teorisi İfbe619 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE620 Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları İfbe620 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE621 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme İfbe621 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE622 Fen Eğitiminde Kavramsal Öğrenme İfbe622 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE623 Fen Eğitiminde İstatistik İfbe623 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE624 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi İfbe624 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE625 Fen Eğitiminde Temel Astronomi Kavramları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE626 Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları ve Ulusal-Uluslararası Çalışmaların Karşılaştırılması 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE627 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE629 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE630 Bilim Felsefesi ve Eğitime Yansımaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE631 Fen Eğitiminde Bilgisayar Paket Programlarıyla İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İFBE632 Fen Eğitiminde Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistik Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
MFE602 Bilim Merkezleri Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr