Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel Eğitim (programId: 5301, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 927003 3 0 0 3 7.5
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE603 Eğitimin Felsefi Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE604 Felsefede Sokrates ve Sokratesçi Öğretme Yaklaşımı 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE605 Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE611 İlköğretimde Alan Dersi Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE614 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Etkinliklerin Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE617 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE627 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Süreci 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE628 Öğrenme, Kavramsal Gelişim ve Bilim Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE629 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıl Yürütme (Argüman Geliştirme) 927003 3 0 0 3 7.5
TML601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TML602 Özel Durumlarda Çocuk ve Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
TML603 İlk ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 927003 3 0 0 3 7.5
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE603 Eğitimin Felsefi Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE604 Felsefede Sokrates ve Sokratesçi Öğretme Yaklaşımı 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE605 Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE611 İlköğretimde Alan Dersi Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE614 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Etkinliklerin Temelleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE617 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE627 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Süreci 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE628 Öğrenme, Kavramsal Gelişim ve Bilim Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE629 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıl Yürütme (Argüman Geliştirme) 927003 3 0 0 3 7.5
TML601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
TML602 Özel Durumlarda Çocuk ve Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
TML603 İlk ve Ortaokullarda Çevre Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr