Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (programId: 5343, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
LUEUA Uzmanlık Alan Dersi 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İHY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 927003 3 0 0 3 7.5
İHY603 Hukuka Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
İHY604 Küllî Kâideler 927003 3 0 0 3 7.5
İHY605 İçtihat Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
İHY606 İslam Hukuk Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
İHY607 Mukayeseli Aile Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
İHY608 Lafzî İhtilaf Sebepleri 927003 3 0 0 3 7.5
İHY609 Maslahat Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
İHY610 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927003 3 0 0 3 7.5
İHY611 İslam Hukuk Metodolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
İHY612 Mukayeseli Şahıs Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
İHY613 Ahkâmü'l-Kur'ân 927003 3 0 0 3 7.5
İHY614 İslam Hukukunda Hükmün Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İHY601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 7.5
İHY602 Akademik Yazım ve Sunum 927003 3 0 0 3 7.5
İHY603 Hukuka Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
İHY604 Küllî Kâideler 927003 3 0 0 3 7.5
İHY605 İçtihat Felsefesi 927003 3 0 0 3 7.5
İHY606 İslam Hukuk Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
İHY607 Mukayeseli Aile Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
İHY608 Lafzî İhtilaf Sebepleri 927003 3 0 0 3 7.5
İHY609 Maslahat Kuramı 927003 3 0 0 3 7.5
İHY610 İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler 927003 3 0 0 3 7.5
İHY611 İslam Hukuk Metodolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
İHY612 Mukayeseli Şahıs Hukuku 927003 3 0 0 3 7.5
İHY613 Ahkâmü'l-Kur'ân 927003 3 0 0 3 7.5
İHY614 İslam Hukukunda Hükmün Kaynakları 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr