Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (programId: 5344, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KLM602 Kelam Araştırmalarında Usûl 927003 3 0 0 3 6
KLM603 Klasik Kelam Metinleri 927003 3 0 0 3 6
KLM604 Kelamda Allah-İnsan İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
KLM605 Mu’tezile ve İlk İslam Akılcılığı 927003 3 0 0 3 6
KLM606 Kelamda Yenilik Arayışları 927003 3 0 0 3 6
KLM607 Teoloji Siyaset İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
KLM608 İtikadi Mezheplerin Doğuşu 927003 3 0 0 3 6
KLM609 İslam Kelamında Akıl-Nakil İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
KLM610 Felsefe ve Kelam Geleneğinde Tanrı-Alem İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
KLM611 Sünnî Paradigmanın Temelleri/Kökleri ve Kurumsallaşması 927003 3 0 0 3 6
KLM612 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927003 3 0 0 3 6
KLM613 İslam Geleneğinde Kelam Tasavvuf İlişkilerinin Analizi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
KLM602 Kelam Araştırmalarında Usûl 927003 3 0 0 3 6
KLM603 Klasik Kelam Metinleri 927003 3 0 0 3 6
KLM604 Kelamda Allah-İnsan İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
KLM605 Mu’tezile ve İlk İslam Akılcılığı 927003 3 0 0 3 6
KLM606 Kelamda Yenilik Arayışları 927003 3 0 0 3 6
KLM607 Teoloji Siyaset İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
KLM608 İtikadi Mezheplerin Doğuşu 927003 3 0 0 3 6
KLM609 İslam Kelamında Akıl-Nakil İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
KLM610 Felsefe ve Kelam Geleneğinde Tanrı-Alem İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
KLM611 Sünnî Paradigmanın Temelleri/Kökleri ve Kurumsallaşması 927003 3 0 0 3 6
KLM612 Erken Dönem Kelam Tartışmaları 927003 3 0 0 3 6
KLM613 İslam Geleneğinde Kelam Tasavvuf İlişkilerinin Analizi 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr