Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri (programId: 5359, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
LUEDP Dönem Projesi 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EPO500 Dönem Projesi 927003 0 0 0 0 6
EPO501 Eğitimde Araştırma Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 6
EPO502 Sosyal Teori ve Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EPO503 Eğitimde Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
EPO504 Eğitimde Değerler Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
EPO505 Eğitim İstatistiği I 927003 3 0 0 3 6
EPO506 Öğrenci Merkezli Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EPO507 Düşünme Becerileri Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
EPO508 Türk Eğitim Sistemi 927003 3 0 0 3 6
EPO509 Öğretim Liderliği 927003 3 0 0 3 6
EPO510 Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve STEM Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
EPO511 Eğitimde Araştırma Yöntemleri II 927003 3 0 0 3 6
EPO512 Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Teorik Temelleri 927003 3 0 0 3 6
EPO513 Öğretimin Bireyselleştirilmesinde Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
EPO514 Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
EPO515 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 6
EPO516 Dil Öğretimi ve Programında Güncel Sorunlar 927003 3 0 0 3 6
EPO517 Okul Öncesi Eğitim Programı 927003 3 0 0 3 6
EPO518 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EPO500 Dönem Projesi 927003 0 0 0 0 6
EPO501 Eğitimde Araştırma Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 6
EPO502 Sosyal Teori ve Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EPO503 Eğitimde Program Geliştirme 927003 3 0 0 3 6
EPO504 Eğitimde Değerler Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
EPO505 Eğitim İstatistiği I 927003 3 0 0 3 6
EPO506 Öğrenci Merkezli Eğitim 927003 3 0 0 3 6
EPO507 Düşünme Becerileri Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
EPO508 Türk Eğitim Sistemi 927003 3 0 0 3 6
EPO509 Öğretim Liderliği 927003 3 0 0 3 6
EPO510 Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve STEM Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
EPO511 Eğitimde Araştırma Yöntemleri II 927003 3 0 0 3 6
EPO512 Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Teorik Temelleri 927003 3 0 0 3 6
EPO513 Öğretimin Bireyselleştirilmesinde Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
EPO514 Eğitimde Program Değerlendirme Yaklaşımları 927003 3 0 0 3 6
EPO515 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi 927003 3 0 0 3 6
EPO516 Dil Öğretimi ve Programında Güncel Sorunlar 927003 3 0 0 3 6
EPO517 Okul Öncesi Eğitim Programı 927003 3 0 0 3 6
EPO518 Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr