Ders Notları

80% Complete (success)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, (programId: 5365, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RES602 Sanat ve Eğitim 927003 2 0 0 2 7.5
RES603 Desen Öğretim Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 927003 2 0 0 2 7.5
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 927003 4 0 0 4 7.5
RES611 Tasarıma Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES617 Estetik 927003 2 0 0 2 7.5
RES618 Sanat Ontolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
RES621 Tasarım Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 927003 3 0 0 3 7.5
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
RES624 Canlandırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 927003 2 0 0 2 7.5
RES633 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 927003 2 0 0 2 7.5
RES634 Renk Teorileri 927003 2 0 0 2 7.5
RES635 Reklam Grafiği 927003 3 0 0 3 7.5
RES636 Reklam Analizi 927003 2 0 0 2 7.5
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 927003 2 0 0 2 7.5
RES638 Ambalaj Grafiği 927003 2 0 0 2 7.5
RES639 Sayısal Resim 927003 2 0 0 2 7.5
RES640 Kaligrafi 927003 2 0 0 2 7.5
RES641 Medya ve Sanat 927003 2 0 0 2 7.5
RES642 Semiyotik 927003 2 0 0 2 7.5
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 927003 2 0 0 2 7.5
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 927003 2 0 0 2 7.5
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 927003 3 0 0 3 7.5
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 7.5
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 7.5
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 927003 4 0 0 4 7.5
RES658 Teknoloji ve Sanat 927003 2 0 0 2 7.5
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 7.5
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 927003 4 0 0 4 7.5
RES661 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 927003 3 0 0 3 7.5
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 927003 3 0 0 3 7.5
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 927003 2 2 0 3 7.5
RES664 Eleştirel San. Gör. Okuryazarlık 927003 3 0 0 3 7.5
RES665 Görsel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES666 İllüstrasyon 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
RES602 Sanat ve Eğitim 927003 2 0 0 2 7.5
RES603 Desen Öğretim Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES604 Sanat Eserlerini İnceleme 927003 2 0 0 2 7.5
RES605 Resim Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES606 Resim Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES607 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES608 Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES610 Heykelde Malzeme ve Teknik Yorum 927003 4 0 0 4 7.5
RES611 Tasarıma Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES612 Tasarım Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES613 Özgün Baskı (Tümsek) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES614 Özgün Baskı (Çukur) Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES615 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş 927003 4 0 0 4 7.5
RES616 Fotoğraf Atölye Öğretim Yöntemleri 927003 4 0 0 4 7.5
RES617 Estetik 927003 2 0 0 2 7.5
RES618 Sanat Ontolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
RES621 Tasarım Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
RES622 Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi 927003 3 0 0 3 7.5
RES623 Canlandırma Tekniklerine Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
RES624 Canlandırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES632 Türk Mitolojisinini Anadolu Selçuklu Tasvir ve Sembollerine Etkileri 927003 2 0 0 2 7.5
RES633 Türk Sanatında Batılaşma Dönemi 927003 2 0 0 2 7.5
RES634 Renk Teorileri 927003 2 0 0 2 7.5
RES635 Reklam Grafiği 927003 3 0 0 3 7.5
RES636 Reklam Analizi 927003 2 0 0 2 7.5
RES637 Grafik Tasarım Tarihi 927003 2 0 0 2 7.5
RES638 Ambalaj Grafiği 927003 2 0 0 2 7.5
RES639 Sayısal Resim 927003 2 0 0 2 7.5
RES640 Kaligrafi 927003 2 0 0 2 7.5
RES641 Medya ve Sanat 927003 2 0 0 2 7.5
RES642 Semiyotik 927003 2 0 0 2 7.5
RES644 Grafik Sanatlarında Görsel Dil 927003 2 0 0 2 7.5
RES645 Sanatçı Günlükleri: Resimlerin Arkasını Okumak 927003 2 0 0 2 7.5
RES648 Ahşap Heykel Yapım Yöntemleri II 927003 3 0 0 3 7.5
RES650 Metal Heykel Yapım Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 7.5
RES653 Taş Heykel Yapım Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 7.5
RES656 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri II 927003 4 0 0 4 7.5
RES658 Teknoloji ve Sanat 927003 2 0 0 2 7.5
RES659 Seramik Atölye Öğretim Yöntemleri I 927003 3 0 0 3 7.5
RES660 Sanatta Çağdaş Yönelimler 927003 4 0 0 4 7.5
RES661 Tipografi (Yazımsal Tasarım) 927003 3 0 0 3 7.5
RES661 Medya Okuryazarlığı ve Görsel İletişim 927003 3 0 0 3 7.5
RES662 Tanıtım ve Medyalar Grafiği 927003 3 0 0 3 7.5
RES663 Çağdaş Sanatta Kuram ve Uygulamalar 927003 2 2 0 3 7.5
RES664 Eleştirel San. Gör. Okuryazarlık 927003 3 0 0 3 7.5
RES665 Görsel Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
RES666 İllüstrasyon 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr