Ders Notları

80% Complete (success)

Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik (programId: 4958, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSE001 Seçmeli Dersler I 927003 0 0 0 0 15
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
YOR601. Repertuvar I 927001 2 2 0 3 7.5
YOR603. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSE002 Seçmeli Dersler II 927003 0 0 0 0 22.5
GSESYL Seminer 927001 0 0 0 0 0
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
YOR602. Repertuvar II 927001 2 2 0 3 7.5


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
GSETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
GSUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YOR605. Oda Müziği I 927003 2 2 0 3 7.5
YOR607 Piyano Tarihi I 927003 3 0 0 3 7.5
YOR609. Piyanoda İleri Eşlik Teknikleri I 927003 2 2 0 3 7.5
YOR611. Tonalite ve Sonrası Başlıca Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
YOR613. Güncel Türk Müziği Besteleme Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
YOR615. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri I 927003 3 0 0 3 7.5
YOR617 Gitarda Şifreli Bas 927003 3 0 0 3 7.5
YOR619 Gitar Edebiyatı 927003 3 0 0 3 7.5
YOR621. 20. Yüzyıl Müziği I 927003 3 0 0 3 7.5
YOR623. Beden Müziğinde Usul Uyarlamaları I 927003 2 2 0 3 7.5
YOR625. Bedenle Müzik Dünyası I 927003 2 2 0 3 7.5
YOR627. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı I 927003 3 0 0 3 7.5
YOR629.. Flütte İleri Teknikler I 927003 2 2 0 3 7.5
YOR631. Orkestra Repertuvarı I 927003 2 2 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
YOR604. Doğaçlama 927003 2 2 0 3 7.5
YOR606. Oda Müziği II 927003 2 2 0 3 7.5
YOR608 Piyano Tarihi II 927003 3 0 0 3 7.5
YOR610. Piyanoda İleri Eşlik Teknikleri II 927003 2 2 0 3 7.5
YOR612. Mikrotonal Müziğe Giriş 927003 3 0 0 3 7.5
YOR614. Cumhuriyet Dönemi Türk Bestecileri II 927003 3 0 0 3 7.5
YOR616 Gitarda Kalıp Organizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
YOR618 Gitarda Analitik Deşifre 927003 3 0 0 3 7.5
YOR620 Gitarda Notasyonun Tarihi 927003 3 0 0 3 7.5
YOR622. 20. Yüzyıl Müziği II 927003 3 0 0 3 7.5
YOR624. Beden Müziğinde Usul Uyarlamaları II 927003 2 2 0 3 7.5
YOR626. Bedenle Müzik Dünyası II 927003 2 2 0 3 7.5
YOR628. Çağdaş Türk Bestecilerinin Flüt Repertuvarı II 927003 3 0 0 3 7.5
YOR630.. Flütte İleri Teknikleri II 927003 2 2 0 3 7.5
YOR632. Orkestra Repertuvarı II 927003 2 2 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr