Ders Notları

80% Complete (success)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri (programId: 4291, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-7 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-8 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BAH701 İleri Sebze Tohumculugu 927003 3 0 0 3 7.5
BAH702 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
BAH703 Bahçe Bitkilerinde Prepasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
BAH704 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH705 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH706 Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH706 Bahçe Bitkilerinde Stres Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH707 Yemeklik Mantar Islahı 927003 2 2 0 3 7.5
BAH707 Yemeklik Mantar Islahı 927003 2 2 0 3 7.5
BAH708 Meyvecilikte Anaç Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
BAH709 Bahçe Bitkilerinde Sitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
BAH710 Ektomikorizal Mantarlar ve Yetiştirme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
BAH711 Egzotik Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
BAH712 Bağcılıkta Anaç Islahı 927003 2 0 0 2 7.5
BAH713 Bitki Genetik Kaynakların Korunmasında Yeni Teknolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
BAH714. Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
BAH715 Bağ Islahının Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
BAH716 Özel Sebze Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH716 Özel Sebze Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH717 Bahçe Bitkilerinde Bilgisayar Modellerinin Kullanımı 927003 2 2 0 3 7.5
BAH718 Organik Tohum Üretimi Yönetmeliği Kontrol ve Sertifikasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
BAH719 Ampelografi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH720 Mikoriza ve Tarımdaki Önemi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH721 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri 927003 2 2 0 3 7.5
BAH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927003 2 0 0 2 7.5
BAH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH723 Bitki Islahında Populasyon Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
BAH724 İleri Meyve Ağaçları Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH725 Meyve Türlerinde Özel Çoğaltma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
BAH726 Sert Kabuklu Meyveler Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
BAH727 Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH702 Plant Growth Regulators in Horticultural Plants 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH706 Stress Physiology of Horticultural Plants 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH708 Rootstock Breeding in Fruit Growing 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH721 Postharvest Physiology of Cut Flowers 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH722 Physiology of Flower Bulbs 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH724 Advanced Fruit Tree Physilogy 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH725 Special Progation Methads in Fruit Trees 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH726 Nut Crops Breeding 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BAH701 İleri Sebze Tohumculugu 927003 3 0 0 3 7.5
BAH702 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı 927003 3 0 0 3 7.5
BAH703 Bahçe Bitkilerinde Preparasyon Tekniklari 927003 2 2 0 3 7.5
BAH703 Bahçe Bitkilerinde Prepasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
BAH704 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH705 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH705 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH706 Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH706 Bahçe Bitkilerinde Stres Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH707 Yemeklik Mantar Islahı 927003 2 2 0 3 7.5
BAH708 Meyvecilikte Anaç Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
BAH709 Bahçe Bitkilerinde Sitoloji 927003 3 0 0 3 7.5
BAH710 Ektomikorizal Mantarlar ve Yetiştirme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
BAH711 Egzotik Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri 927003 2 2 0 3 7.5
BAH712 Bağcılıkta Anaç Islahı 927003 2 0 0 2 7.5
BAH713 Bitki Genetik Kaynakların Korunmasında Yeni Teknolojiler 927003 3 0 0 3 7.5
BAH714. Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
BAH715 Bağ Islahının Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
BAH716 Özel Sebze Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH717 Bahçe Bitkilerinde Bilgisayar Modellerinin Kullanımı 927003 2 2 0 3 7.5
BAH718 Organik Tohum Üretimi Yönetmeliği Kontrol ve Sertifikasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
BAH719 Ampelografi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH720 Mikoriza ve Tarımdaki Önemi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH721 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri 927003 2 2 0 3 7.5
BAH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 7.5
BAH723 Bitki Islahında Populasyon Analizleri 927003 3 0 0 3 7.5
BAH724 İleri Meyve Ağaçları Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BAH725 Meyve Türlerinde Özel Çoğaltma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
BAH726 Sert Kabuklu Meyveler Islahı 927003 3 0 0 3 7.5
BAH727 Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH702 Plant Growth Regulators in Horticultural Plants 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH706 Stress Physiology of Horticultural Plants 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH708 Rootstock Breeding in Fruit Growing 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH719 Ampelography 927003 2 2 0 3 7.5
EBAH721 Postharvest Physiology of Cut Flowers 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH722 Physiology of Flower Bulbs 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH724 Advanced Fruit Tree Physilogy 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH725 Special Progation Methads in Fruit Trees 927003 3 0 0 3 7.5
EBAH726 Nut Crops Breeding 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr