Ders Notları

80% Complete (success)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (programId: 4301, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
000 Seminer 927003 0 0 0 0 6
ZBK701 Moleküler Bitki Virolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK703 Fungus Taksonomisi 927003 2 2 0 3 6
ZBK705 Fungus Taksonomisi II 927003 2 2 0 3 6
ZBK706 Bitki Patojeni Virüslerin Taşıma Yolları 927003 3 0 0 3 6
ZBK707 Böcek Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK708 Tarımsal Akaroloji 927003 2 2 0 3 6
ZBK709 Nematotların Ekolojisi 927003 2 0 0 2 6
ZBK710 Nematolojik Çalışmalarda Laboratuvar Yöntemleri II 927003 2 2 0 3 6
ZBK712 Entomolojinin Sistematik Esasları 927003 3 0 0 3 6
ZBK713 Mikrobiyal Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK714 Herbisitlere Dayanıklı Transgenik Bitkiler 927003 2 0 0 2 6
ZBK715 Böcek Populasyon Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK716 Yabancı Otlarla Entegre Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK717 Entomopatojen Nematodlar ve Zararlıların Biyolojik Savaşımında Kullanılmaları 927003 3 0 0 3 6
ZBK719 Mikotoksinler 927003 2 0 0 2 6
ZBK720 Evcil Hayvanlarda Zararlı Arthropodlar ve Mücadelesi 927003 3 0 0 3 6
ZBK721 Akarların Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK722 Herbisit Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK724 Bitki Paraziti Nematodlar İle Müc. Day. 927003 2 0 0 2 6
ZBK725 Zararlılarla Entegre Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK727 Vektörler İle Taşınan Virüsler 927003 3 0 0 3 6
ZBK728 Organik Tarımda Zararlı Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
ZBK729 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
ZBK703 Fungus Taksonomisi 927003 2 2 0 3 6
ZBK706 Bitki Patojeni Virüslerin Taşıma Yolları 927003 3 0 0 3 6
ZBK707 Böcek Fizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK708 Tarımsal Akaroloji 927003 2 2 0 3 6
ZBK712 Entomolojinin Sistematik Esasları 927003 3 0 0 3 6
ZBK713 Mikrobiyal Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK714 Herbisitlere Dayanıklı Transgenik Bitkiler 927003 2 0 0 2 6
ZBK715 Böcek Populasyon Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK719 Mikotoksinler 927003 2 0 0 2 6
ZBK720 Evcil Hayvanlarda Zararlı Arthropodlar ve Mücadelesi 927003 3 0 0 3 6
ZBK721 Akarların Ekolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK722 Herbisit Ekofizyolojisi 927003 3 0 0 3 6
ZBK725 Zararlılarla Entegre Mücadele 927003 3 0 0 3 6
ZBK726 Nematolojide Moleküler Teknikler 927003 2 2 0 3 6
ZBK727 Vektörler İle Taşınan Virüsler 927003 3 0 0 3 6
ZBK728 Organik Tarımda Zararlı Yönetimi 927003 3 0 0 3 6
ZBK729 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr