Ders Notları

80% Complete (success)

Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği (programId: 4346, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFCM701 Physicochemical Treatment 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM702 Advenced Techniques in Water Treatment 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM703 Industrial Waste Management 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM705 Biological Treatment Processes 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM709 Membrane Technology and Applications in Gas Treatment 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM711 Industrial Wastewater Treatment 927003 3 0 0 3 7.5
EFÇM711 Fundamentals of Environmental Engineering II 927003 3 0 0 3 7.5
EFÇM717 Principles of Environmental Engineering II 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM718 Ecological Risk Assessment for Contaminated Soils 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM719 Special Issues in Environmental Technology 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM721 Pollution Prevention Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM725 Wastewater Treatment Plants Modelling Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM738 Composting Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM701 Fizikokimyasal Arıtım 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM702 Su Arıtımında İleri Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM704 Toksik ve Parçalanmayan Organik Kirleticilerin İleri Oksidasyon Prosesleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM705 Biyolojik Arıtım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM706 Çevre Mühendisliğinde Reaktör Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM708 Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM709 Gaz Arıtımına Membran Teknolojisi ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM710 Çamur Arıtım Teknikleri. 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM712 Endüstrilerde Geri Kazanım ve Geri Kullanım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM714 Yeraltı Suyu ve Toprak Arıtımı İçin Tasarım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM715 Deponilerde Sızıntı Suyu ve Gaz Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM716 Kentsel Altyapı ve Çevresel Planlama 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM718 İç Ortam Hava Kirliliği ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM719 İleri Çevre Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM720 Biyoremidasyon 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM721 Kirlilik Önleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM722 Kirlenmiş Alanlarda Ekolojik Risk Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM723 Sediman Kirliliği Kontrol Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM724 Su Mekanizması ve Sediman Taşınımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM725 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM726 Sucul Toksikolojinin Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM727 Biyolojik Sistemlerde İnhibisyon Özellikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM728 Toksik Organik Kirleticilerin İzlenmesi ve Minimizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM730 Mikrokirleticiler ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM731 Biyolojik Süreçler İçin Reaktör Mühendisliği 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM732 Membran Teknolojisi ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM734 Ekolojik Nano Teknoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM735 Tehlikeli Atık Yönetiminin Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM736 Madencilik ve Çevre 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM737 Düzenli Depolama Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM738 Kompostlaştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM739 Sızıntı Suyu Oluşumu ve Arıtım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EFCM701 Physicochemical Treatment 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM702 Advenced Techniques in Water Treatment 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM703 Industrial Waste Management 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM705 Biological Treatment Processes 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM709 Membrane Technology and Applications in Gas Treatment 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM711 Industrial Wastewater Treatment 927003 3 0 0 3 0
EFÇM711 Fundamentals of Environmental Engineering II 927003 3 0 0 3 7.5
EFÇM717 Principles of Environmental Engineering II 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM718 Ecological Risk Assessment for Contaminated Soils 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM719 Special Issues in Environmental Technology 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM721 Pollution Prevention Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM725 Wastewater Treatment Plants Modelling Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
EFCM738 Composting Techniques 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM701 Fizikokimyasal Arıtım 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM702 Su Arıtımında İleri Teknikler 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM703 Endüstriyel Atıkların Yön. 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM704 Toksik ve Parçalanmayan Organik Kirleticilerin İleri Oksidasyon Prosesleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM705 Biyolojik Arıtım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM706 Çevre Mühendisliğinde Reaktör Tasarımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM707 Enstrümental Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM708 Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM709 Membran Teknolojisi ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM709 Gaz Arıtımına Membran Teknolojisi ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM710 Çamur Arıtım Teknikleri. 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM711 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM712 Endüstrilerde Geri Kazanım ve Geri Kullanım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM714 Yeraltı Suyu ve Toprak Arıtımı İçin Tasarım Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM715 Deponilerde Sızıntı Suyu ve Gaz Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM716 Kentsel Altyapı ve Çevresel Planlama 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM718 İç Ortam Hava Kirliliği ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM719 İleri Çevre Teknolojileri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM720 Biyoremidasyon 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM721 Kirlilik Önleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM722 Kirlenmiş Alanlarda Ekolojik Risk Değerlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM723 Sediman Kirliliği Kontrol Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM724 Su Mekanizması ve Sediman Taşınımı 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM725 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM726 Sucul Toksikolojinin Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM727 Biyolojik Sistemlerde İnhibisyon Özellikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM728 Toksik Organik Kirleticilerin İzlenmesi ve Minimizasyonu 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM729 Biyofilm Kinetiği 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM730 Mikrokirleticiler ve Kontrolü 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM731 Biyolojik Süreçler İçin Reaktör Mühendisliği 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM732 Membran Teknolojisi ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM734 Ekolojik Nano Teknoloji 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM735 Tehlikeli Atık Yönetiminin Esasları 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM736 Madencilik ve Çevre 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM737 Düzenli Depolama Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM738 Kompostlaştırma Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
FÇM739 Sızıntı Suyu Oluşumu ve Arıtım Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr