Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Restoratif Diş Tedavisi (programId: 4444, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DHT701 Diş Hekimliğinde Profesyonel Anlamda Önleme: Diş Çürüğü Kontrolü İçin Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
DHT702 Diş Çürüğü Risk Faktörleri, Çürük Teşhis Testleri ve Nedensel Tedavi Planlaması 927003 3 0 0 3 6
DHT703 Konservatif ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları ve Klinik Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
DHT704 Geriatrik Diş Hemşireliği 927003 3 0 0 3 6
DHT705 Diş Çürüğünün Yapısal Özellikleri 927003 3 0 0 3 6
DHT706 Direkt ve İndirekt Kompozit İnley ve Onley Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
DHT707 Adeziv Restoratif Materyallerde Güncel Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
DHT716 Yüksek Çürük Riskli Hastalarda Tedavi Yaklaşımı 927003 3 0 0 3 6
DHT717 Çürüğün Klinik Görünümü, Tipleri ve Teşhis Yötemleri 927003 2 2 0 3 6
DHT718 Sistemik Hastalıkları Olan Bireylerde Koruyucu ve Operatif Diş Hekimliği Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
DHT719 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Restorasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
DHT720 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler 927003 3 0 0 3 6
DHT721 Diş Çürüğünü Önlemede Hasta Motivasyonu 927003 2 2 0 3 6
DHT722 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 927003 3 0 0 3 6
DHT723 Diş Renklenmeleri ve Ağartma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
DHT724 Kole Hassasiyeti ve Tedavisi 927003 2 2 0 3 6
DHT725 Dentin Pinleri Uygulamaları Esnasında Görülen Komplikasyonlar 927003 2 2 0 3 6
DHT726 Koruyucu Diş Hekimliğinde Kullanılan Materyaller 927003 3 0 0 3 6
DHT727 Estetik Restorasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
DHT728 Çürük Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi 927003 3 0 0 3 6
DHT729 Posterior Kompozitler 927003 2 2 0 3 6
DHT730 Civa Hijyeni 927003 3 0 0 3 6
DHT731 Restorasyon Değişim Kriterleri 927003 3 0 0 3 6
DHT732 Kole ve Kök Çürüklerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
DHT733 İndirekt Restorasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler 927003 3 0 0 3 6
DHT734 Amalgam Dolgu 927003 2 2 0 3 6
DHT735 Non Operatif İşlemler 927003 3 0 0 3 6
DHT736 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DHT701 Diş Hekimliğinde Profesyonel Anlamda Önleme: Diş Çürüğü Kontrolü İçin Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
DHT702 Diş Çürüğü Risk Faktörleri, Çürük Teşhis Testleri ve Nedensel Tedavi Planlaması 927003 3 0 0 3 6
DHT703 Konservatif ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları ve Klinik Uygulamaları 927003 2 2 0 3 6
DHT704 Geriatrik Diş Hemşireliği 927003 3 0 0 3 6
DHT705 Diş Çürüğünün Yapısal Özellikleri 927003 3 0 0 3 6
DHT706 Direkt ve İndirekt Kompozit İnley ve Onley Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
DHT707 Adeziv Restoratif Materyallerde Güncel Gelişmeler 927003 3 0 0 3 6
DHT716 Yüksek Çürük Riskli Hastalarda Tedavi Yaklaşımı 927003 3 0 0 3 6
DHT717 Çürüğün Klinik Görünümü, Tipleri ve Teşhis Yötemleri 927003 2 2 0 3 6
DHT718 Sistemik Hastalıkları Olan Bireylerde Koruyucu ve Operatif Diş Hekimliği Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
DHT719 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Restorasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
DHT720 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler 927003 3 0 0 3 6
DHT721 Diş Çürüğünü Önlemede Hasta Motivasyonu 927003 2 2 0 3 6
DHT722 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 927003 3 0 0 3 6
DHT723 Diş Renklenmeleri ve Ağartma Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
DHT724 Kole Hassasiyeti ve Tedavisi 927003 2 2 0 3 6
DHT725 Dentin Pinleri Uygulamaları Esnasında Görülen Komplikasyonlar 927003 2 2 0 3 6
DHT726 Koruyucu Diş Hekimliğinde Kullanılan Materyaller 927003 3 0 0 3 6
DHT727 Estetik Restorasyon Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
DHT728 Çürük Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi 927003 3 0 0 3 6
DHT729 Posterior Kompozitler 927003 2 2 0 3 6
DHT730 Civa Hijyeni 927003 3 0 0 3 6
DHT731 Restorasyon Değişim Kriterleri 927003 3 0 0 3 6
DHT732 Kole ve Kök Çürüklerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
DHT733 İndirekt Restorasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler 927003 3 0 0 3 6
DHT734 Amalgam Dolgu 927003 2 2 0 3 6
DHT735 Non Operatif İşlemler 927003 3 0 0 3 6
DHT736 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr