Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Anatomisi (programId: 4453, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VAN702 Anatomi Terimleri 927003 2 0 0 2 6
VAN703 Hareket Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN704 Solunum Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN705 Sindirim Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN706 Üriner Sistem 927003 2 0 0 2 6
VAN707 Genital Sistem 927003 3 0 0 3 6
VAN708 Kalp ve Kan Dolaşımı 927003 3 0 0 3 6
VAN709 Lenf Dolaşımı 927003 2 0 0 2 6
VAN710 Merkezi Sinir Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN711 Periferik Sinir Sitemi 927003 2 0 0 2 6
VAN712 Otonom Sinir Sistemi 927003 2 0 0 2 6
VAN713 Duyu Organları 927003 3 0 0 3 6
VAN714 Meme Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
VAN715 Ayak ve Tırnak Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
VAN716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN717 Göğüsün Topoğrafik Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN718 Karın ve Pelvisin Topoğrafik Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN719 Ön ve Arka Bacağın Topoğrafik Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN720 Endokrin Sistem 927003 2 0 0 2 6
VAN721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN722 Diseksiyon Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
VAN723 Kadavra Hazırlama Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
VAN724 Kanatlı Hayvan Anatomisi 927003 3 0 0 3 6
VAN725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VAN726 Veteriner Anatomide Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VAN728 Carnivora Diseksiyonu 927003 3 2 0 4 6
VAN729 Equidae Diseksiyonu 927003 3 2 0 4 6
VAN730 Ruminantia Diseksiyonu 927003 3 2 0 4 6
VAN731 Kanatlı Hayvanların Diseksiyonu 927003 3 2 0 4 6
VAN732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VAN702 Anatomi Terimleri 927003 2 0 0 2 6
VAN703 Hareket Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN704 Solunum Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN705 Sindirim Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN706 Üriner Sistem 927003 2 0 0 2 6
VAN707 Genital Sistem 927003 3 0 0 3 6
VAN708 Kalp ve Kan Dolaşımı 927003 3 0 0 3 6
VAN709 Lenf Dolaşımı 927003 2 0 0 2 6
VAN710 Merkezi Sinir Sistemi 927003 3 0 0 3 6
VAN711 Periferik Sinir Sitemi 927003 2 0 0 2 6
VAN712 Otonom Sinir Sistemi 927003 2 0 0 2 6
VAN713 Duyu Organları 927003 3 0 0 3 6
VAN714 Meme Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
VAN715 Ayak ve Tırnak Anatomisi 927003 2 0 0 2 6
VAN716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN717 Göğüsün Topoğrafik Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN718 Karın ve Pelvisin Topoğrafik Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN719 Ön ve Arka Bacağın Topoğrafik Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN720 Endokrin Sistem 927003 2 0 0 2 6
VAN721 Laboratuvar Hayvanları Anatomisi 927003 3 2 0 4 6
VAN722 Diseksiyon Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
VAN723 Kadavra Hazırlama Teknikleri 927003 2 0 0 2 6
VAN724 Kanatlı Hayvan Anatomisi 927003 3 0 0 3 6
VAN725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VAN726 Veteriner Anatomide Görüntüleme Tekniklerinin Kullanımı 927003 2 0 0 2 6
VAN728 Carnivora Diseksiyonu 927003 3 2 0 4 6
VAN729 Equidae Diseksiyonu 927003 3 2 0 4 6
VAN730 Ruminantia Diseksiyonu 927003 3 2 0 4 6
VAN731 Kanatlı Hayvanların Diseksiyonu 927003 3 2 0 4 6
VAN732 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr