Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Doğum Ve Jinekolojisi (programId: 4458, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VDJ702 Evcil Hayvanlarda Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
VDJ703 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 927003 3 0 0 3 6
VDJ704 Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plesantasyon 927003 3 0 0 3 6
VDJ705 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 927003 3 0 0 3 6
VDJ706 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VDJ707 Gebelik Döneminde Yavruda Görülen Anomaliler, Teratoloji 927003 3 0 0 3 6
VDJ708 Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar 927003 3 0 0 3 6
VDJ709 Evcil Hayvanlarda Fonksiyonel İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ710 Erkek Hayvanlarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ711 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VDJ712 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 927003 3 0 0 3 6
VDJ713 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısında Kullanılan Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
VDJ715 Evcil Hayvanlarda Mastitis 927003 3 0 0 3 6
VDJ718 Evcil Hayvanlarda Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Embriyonik Ölümler ve Yavru Atmalar 927003 3 0 0 3 6
VDJ719 Evcil Hayvanlarda İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması ve Doğumun Başlatılması 927003 3 0 0 3 6
VDJ720 Neonatoloji 927003 3 0 0 3 6
VDJ721 Puerperal Dönem ve Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VDJ722 Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VDJ723 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ724 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ725 Karnivorlarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ726 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ727 Pet Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 927003 3 0 0 3 6
VDJ728 Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Programları 927003 3 0 0 3 6
VDJ729 Jinekolojide Laporoskopik Tanı, Uygulama Yöntemleri ve Cerrahi Girişimler 927003 3 0 0 3 6
VDJ730 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopinin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
VDJ731 Evcil Hayvanlarda Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Biopsi Yöntemleri ve Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
VDJ732 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Tekniklerin Kullanılması ve Endokrin Tanı 927003 3 0 0 3 6
VDJ733 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri 927003 3 0 0 3 6
VDJ734 Doğum ve Jinekolojide Anestezi 927003 3 0 0 3 6
VDJ735 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 927003 2 2 0 3 6
VDJ736 Doğum ve Jinekolojide Akupunktur 927003 3 0 0 3 6
VDJ737 Evcil Dişilerde Travmatik Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Meme Sorunları 927003 3 0 0 3 6
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 927003 3 0 0 3 6
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 927003 2 2 0 3 6
VDJ740 Veteriner Reprodüksiyonda Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 927003 3 0 0 3 6
VDJ741 Embriyo Transferi, Embriyoların Değerlendirilmesi ve Maniplasyon 927003 3 0 0 3 6
VDJ742 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 927003 3 0 0 3 6
VDJ743 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 927003 3 0 0 3 6
VDJ744 Reprodüktif Onkoloji 927003 3 0 0 3 6
VDJ745 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
VDJ746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VDJ747 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Teşhis ve Tedavi Amacıyla Kullanılması 927003 2 2 0 3 6
VDJ748 Evcil Hayvanlarda Gebelik Tanısı 927003 2 2 0 3 6
VDJ749 Evcil Hayvanlarda Normal Doğum, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VDJ702 Evcil Hayvanlarda Genital Organların ve Memenin Fonksiyonel Anatomisi 927003 2 2 0 3 6
VDJ703 Reprodüktif Endokrinoloji ve Seksüel Sikluslar 927003 3 0 0 3 6
VDJ704 Fertilizasyon, Yavrunun Gelişmesi ve Plesantasyon 927003 3 0 0 3 6
VDJ705 Gebelik Dönemi Fizyolojisi ve Endokrinolojisi 927003 3 0 0 3 6
VDJ706 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Muayene Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VDJ707 Gebelik Döneminde Yavruda Görülen Anomaliler, Teratoloji 927003 3 0 0 3 6
VDJ708 Gebelikte Anne ve Yavruda Görülen Hastalıklar 927003 3 0 0 3 6
VDJ709 Evcil Hayvanlarda Fonksiyonel İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ710 Erkek Hayvanlarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ711 Evcil Hayvanlarda Genital Kanal Enfeksiyonları 927003 3 0 0 3 6
VDJ712 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 927003 3 0 0 3 6
VDJ713 Dişilerde Fertiliteyi Etkileyen Hastalıkların Tanısında Kullanılan Yöntemler 927003 3 0 0 3 6
VDJ715 Evcil Hayvanlarda Mastitis 927003 3 0 0 3 6
VDJ718 Evcil Hayvanlarda Enfeksiyöz ve Enfeksiyöz Embriyonik Ölümler ve Yavru Atmalar 927003 3 0 0 3 6
VDJ719 Evcil Hayvanlarda İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması ve Doğumun Başlatılması 927003 3 0 0 3 6
VDJ720 Neonatoloji 927003 3 0 0 3 6
VDJ721 Puerperal Dönem ve Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VDJ722 Doğumla İlgili Metabolizma Hastalıkları 927003 3 0 0 3 6
VDJ723 Büyük Ruminantlarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ724 Koyun ve Keçilerde İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ725 Karnivorlarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ726 Tek Tırnaklılarda İnfertilite 927003 3 0 0 3 6
VDJ727 Pet Hayvanlarında Üreme Sürecinin Kontrolü 927003 3 0 0 3 6
VDJ728 Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Kontrol Programları 927003 3 0 0 3 6
VDJ729 Jinekolojide Laporoskopik Tanı, Uygulama Yöntemleri ve Cerrahi Girişimler 927003 3 0 0 3 6
VDJ730 Evcil Hayvanlarda Vaginal Sitoloji ve Vaginoskopinin Kullanılması ve Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
VDJ731 Evcil Hayvanlarda Uterus ve Vaginadan Örnek Alma ve Biopsi Yöntemleri ve Değerlendirilmesi 927003 3 0 0 3 6
VDJ732 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer Tekniklerin Kullanılması ve Endokrin Tanı 927003 3 0 0 3 6
VDJ733 Veteriner Doğum ve Jinekolojide Nükleer İlaç, Hormon ve Biyolojik Maddelerin Klinik Kullanımları, Anne ve Yavruya Etkileri 927003 3 0 0 3 6
VDJ734 Doğum ve Jinekolojide Anestezi 927003 3 0 0 3 6
VDJ735 Evcil Hayvanlarda Jinekolojik Operasyonlar 927003 2 2 0 3 6
VDJ736 Doğum ve Jinekolojide Akupunktur 927003 3 0 0 3 6
VDJ737 Evcil Dişilerde Travmatik Enfeksiyöz ve Non-Enfeksiyöz Meme Sorunları 927003 3 0 0 3 6
VDJ738 Meme Sağlığı Kontrol Programları 927003 3 0 0 3 6
VDJ739 Meme ve Meme Başında Uygulanan Operasyonlar 927003 2 2 0 3 6
VDJ740 Veteriner Reprodüksiyonda Biyoteknolojik Yöntemlerin Kullanılması 927003 3 0 0 3 6
VDJ741 Embriyo Transferi, Embriyoların Değerlendirilmesi ve Maniplasyon 927003 3 0 0 3 6
VDJ742 Laboratuvar Hayvanlarında Reprodüksiyon 927003 3 0 0 3 6
VDJ743 Yabani ve Egzotik Hayvanlarda Reprodüksiyon 927003 3 0 0 3 6
VDJ744 Reprodüktif Onkoloji 927003 3 0 0 3 6
VDJ745 Evcil Hayvanlarda Meme Tümörleri ve Tedavileri 927003 3 0 0 3 6
VDJ746 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VDJ747 Doğum ve Jinekolojide Ultrasonografinin Teşhis ve Tedavi Amacıyla Kullanılması 927003 2 2 0 3 6
VDJ748 Evcil Hayvanlarda Gebelik Tanısı 927003 2 2 0 3 6
VDJ749 Evcil Hayvanlarda Normal Doğum, Güç Doğumlar ve Yardım Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr