Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Veterinerlik Patolojisi (programId: 4464, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVPT701 Inflammation and Blood Circulatory Disturbances 927003 2 2 0 3 6
İVPT702 Degenerations, Abnormal Metabolic Pathways and Cellular Adaptations 927003 2 2 0 3 6
İVPT703 Tumors 927003 2 2 0 3 6
İVPT704 Etiology 927003 2 2 0 3 6
İVPT705 Light Microscopy- Preparation of Slides and Techniques of Staininig 927003 2 2 0 3 6
İVPT706 Pathology of Digestive System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT707 Pathology of Skin and Other Sense Organ Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT708 Pathology of Heamatopoietic and Cardiovascular System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT709 Pathology of Poultry Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT710 Necropsy Techniques and Macroscopic Diagnosis 927003 2 2 0 3 6
İVPT711 Pathology of Respiratory System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT712 Pathology of Nervous System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT713 Pathology of Infectious Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT714 Pathology of Toxic and Metabolic Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT715 Pathology of Urinary System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT716 Pathology of Genital and Endocrine System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT717 Pathology of Muscle, Bone and Joint Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT718 Molecular Diagnostic Techniques and Practice in Pathology 927003 2 2 0 3 6
İVPT719 Pathology of Fish Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT720 Pathology of Swine Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT721 Congenital Malformations 927003 3 0 0 3 6
İVPT722 Pathology of Zoonoses 927003 3 0 0 3 6
İVPT723 Pathology of Laboratory Animal Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT724 Pathology of Pet Animal Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT725 Pathology of Ruminant Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT726 Pathology of Horse Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT727 Pathology of Cat and Dog Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT728 Ultrastructural Pathology 927003 2 2 0 3 6
İVPT729 Immunopathology 927003 2 2 0 3 6
İVPT730 Necropsy Techniques, Macroscopic Diagnosis and Histopathology at Poultry 927003 2 2 0 3 6
İVPT731 Necropsy Techniques, Macroscopic Diagnosis and Histopathology at Fishes 927003 2 2 0 3 6
İVPT732 Pathology of Viral Diseases 927003 2 0 0 2 6
İVPT733 Pathology of Bacterial and Mycotic Diseases 927003 2 0 0 2 6
İVPT734 Pathology of Parasitic Diseases 927003 2 0 0 2 6
İVPT735 Pathology of Prion Diseases 927003 2 0 0 2 6
İVPT736 Histopathologic Practice I 927003 0 2 0 1 6
İVPT737 Histopathologic Practice II 927003 0 2 0 1 6
İVPT738 Necropsy Practice I 927003 0 2 0 1 6
İVPT739 Necropsy Practice II 927003 0 2 0 1 6
İVPT740 Inflammation 927003 2 2 0 3 6
İVPT741 Blood Circulatory Disturbances 927003 2 2 0 3 6
İVPT742 Pathology of Heamatopoietic System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT743 Pathology of Cardiovascular System Diseases 927003 2 2 0 3 6
VPT701 Yangı ve Kan Dolaşımı Bozuklukları 927003 2 2 0 3 6
VPT702 Dejenerasyonlar, Metabolizma Bozuklukları ve Hücresel Adaptasyonlar 927003 2 2 0 3 6
VPT703 Tümörler 927003 2 2 0 3 6
VPT704 Etiyoloji 927003 2 2 0 3 6
VPT705 Işık Mikroskopi-Preperat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VPT706 Sindirim Sistemi Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT707 Deri ve Diğer Duyu Organ Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT708 Hematopoetik ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT709 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT710 Nekropsi Teknikleri ve Makroskobik Teşhis 927003 2 2 0 3 6
VPT711 Solunum Sistemi Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT712 Sinir Sistemi Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT713 Enfeksiyöz Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT714 Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT715 Üriner Sistem Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT716 Genital ve Endokrin Sistem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT717 Kas, Kemik ve Eklem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT718 Patolojide Moleküler Tanı Teknikleri ve Uygulamalar 927003 2 2 0 3 6
VPT719 Balık Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT720 Domuz Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT721 Konjenital Malformasyonlar 927003 3 0 0 3 6
VPT722 Zoonozların Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT723 Laboratuvar Hayvan Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT724 Pet Hayvan Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT725 Ruminant Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT726 At Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT727 Kedi ve Köpek Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT728 Ultrastruktural Patoloji 927003 2 2 0 3 6
VPT729 İmmünopatoloji 927003 2 2 0 3 6
VPT730 Kanatlı Hayvanlarda Nekropsi Teknikleri, Makroskobik Tanı ve Histopatolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT731 Balıklarda Nekropsi Teknikleri, Makroskobik Tanı ve Histopatoloji 927003 2 2 0 3 6
VPT732 Viral Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPT733 Bakteriyel ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPT734 Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPT735 Prion Hastalıkları Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPT736 Histopatolojik Uygulamalar I 927003 0 2 0 1 6
VPT737 Histopatolojik Uygulamalar II 927003 0 2 0 1 6
VPT738 Nekropsi Uygulamaları I 927003 0 2 0 1 6
VPT739 Nekropsi Uygulamaları II 927003 0 2 0 1 6
VPT740 Yangı 927003 2 2 0 3 6
VPT741 Kan Dolaşımı Bozuklukları 927003 2 2 0 3 6
VPT742 Hematopoetik Sistem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT743 Kardiovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT744 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VPT745 Hücre Ölümünde Moleküler Mekanizmalar 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İVPT701 Inflammation and Blood Circulatory Disturbances 927003 2 2 0 3 6
İVPT702 Degenerations, Abnormal Metabolic Pathways and Cellular Adaptations 927003 2 2 0 3 6
İVPT703 Tumors 927003 2 2 0 3 6
İVPT704 Etiology 927003 2 2 0 3 6
İVPT705 Light Microscopy- Preparation of Slides and Techniques of Staininig 927003 2 2 0 3 6
İVPT706 Pathology of Digestive System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT707 Pathology of Skin and Other Sense Organ Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT708 Pathology of Heamatopoietic and Cardiovascular System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT709 Pathology of Poultry Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT710 Necropsy Techniques and Macroscopic Diagnosis 927003 2 2 0 3 6
İVPT711 Pathology of Respiratory System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT712 Pathology of Nervous System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT713 Pathology of Infectious Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT714 Pathology of Toxic and Metabolic Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT715 Pathology of Urinary System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT716 Pathology of Genital and Endocrine System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT717 Pathology of Muscle, Bone and Joint Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT718 Molecular Diagnostic Techniques and Practice in Pathology 927003 2 2 0 3 6
İVPT719 Pathology of Fish Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT720 Pathology of Swine Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT721 Congenital Malformations 927003 3 0 0 3 6
İVPT722 Pathology of Zoonoses 927003 3 0 0 3 6
İVPT723 Pathology of Laboratory Animal Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT724 Pathology of Pet Animal Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT725 Pathology of Ruminant Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT726 Pathology of Horse Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT727 Pathology of Cat and Dog Diseases 927003 3 0 0 3 6
İVPT728 Ultrastructural Pathology 927003 2 2 0 3 6
İVPT729 Immunopathology 927003 2 2 0 3 6
İVPT730 Necropsy Techniques, Macroscopic Diagnosis and Histopathology at Poultry 927003 2 2 0 3 6
İVPT731 Necropsy Techniques, Macroscopic Diagnosis and Histopathology at Fishes 927003 2 2 0 3 6
İVPT732 Pathology of Viral Diseases 927003 2 0 0 2 6
İVPT733 Pathology of Bacterial and Mycotic Diseases 927003 2 0 0 2 6
İVPT734 Pathology of Parasitic Diseases 927003 2 0 0 2 6
İVPT735 Pathology of Prion Diseases 927003 2 0 0 2 6
İVPT736 Histopathologic Practice I 927003 0 2 0 1 6
İVPT737 Histopathologic Practice II 927003 0 2 0 1 6
İVPT738 Necropsy Practice I 927003 0 2 0 1 6
İVPT739 Necropsy Practice II 927003 0 2 0 1 6
İVPT740 Inflammation 927003 2 2 0 3 6
İVPT741 Blood Circulatory Disturbances 927003 2 2 0 3 6
İVPT742 Pathology of Heamatopoietic System Diseases 927003 2 2 0 3 6
İVPT743 Pathology of Cardiovascular System Diseases 927003 2 2 0 3 6
VPT701 Yangı ve Kan Dolaşımı Bozuklukları 927003 2 2 0 3 6
VPT702 Dejenerasyonlar, Metabolizma Bozuklukları ve Hücresel Adaptasyonlar 927003 2 2 0 3 6
VPT703 Tümörler 927003 2 2 0 3 6
VPT704 Etiyoloji 927003 2 2 0 3 6
VPT705 Işık Mikroskopi-Preperat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 927003 2 2 0 3 6
VPT706 Sindirim Sistemi Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT707 Deri ve Diğer Duyu Organ Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT708 Hematopoetik ve Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT709 Kanatlı Hayvan Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT710 Nekropsi Teknikleri ve Makroskobik Teşhis 927003 2 2 0 3 6
VPT711 Solunum Sistemi Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT712 Sinir Sistemi Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT713 Enfeksiyöz Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT714 Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT715 Üriner Sistem Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT716 Genital ve Endokrin Sistem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT717 Kas, Kemik ve Eklem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT718 Patolojide Moleküler Tanı Teknikleri ve Uygulamalar 927003 2 2 0 3 6
VPT719 Balık Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT720 Domuz Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT721 Konjenital Malformasyonlar 927003 3 0 0 3 6
VPT722 Zoonozların Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT723 Laboratuvar Hayvan Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT724 Pet Hayvan Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT725 Ruminant Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT726 At Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT727 Kedi ve Köpek Hastalıkları Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VPT728 Ultrastruktural Patoloji 927003 2 2 0 3 6
VPT729 İmmünopatoloji 927003 2 2 0 3 6
VPT730 Kanatlı Hayvanlarda Nekropsi Teknikleri, Makroskobik Tanı ve Histopatolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT731 Balıklarda Nekropsi Teknikleri, Makroskobik Tanı ve Histopatoloji 927003 2 2 0 3 6
VPT732 Viral Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPT733 Bakteriyel ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPT734 Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPT735 Prion Hastalıkları Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VPT736 Histopatolojik Uygulamalar I 927003 0 2 0 1 6
VPT737 Histopatolojik Uygulamalar II 927003 0 2 0 1 6
VPT738 Nekropsi Uygulamaları I 927003 0 2 0 1 6
VPT739 Nekropsi Uygulamaları II 927003 0 2 0 1 6
VPT740 Yangı 927003 2 2 0 3 6
VPT741 Kan Dolaşımı Bozuklukları 927003 2 2 0 3 6
VPT742 Hematopoetik Sistem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT743 Kardiovasküler Sistem Hastalıkları Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VPT744 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6
VPT745 Hücre Ölümünde Moleküler Mekanizmalar 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr