Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Hemşirelik (programId: 4939, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKH701 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 6
DKH702 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I 927003 3 0 0 3 6
DKH703 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II 927003 2 2 0 3 6
DKH704 Perinatoloji I 927003 2 2 0 3 12
DKH705 Perinatoloji II 927003 2 2 0 3 12
DKH706 İnfertilite Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
DKH707 Kadın Sağlığında Kuram ve Modeller 927003 2 0 0 2 6
DKH708 Kadın Sağlığında Farklılık ve Eşitsizliklerde Hemşirelik Bakımı 927003 3 2 0 4 12
DKH709 Kadınlarda Yaşam Boyu Sağlığın İyileştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi 927003 3 2 0 4 12
DKH710 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı 927003 2 0 0 2 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
DKH701 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927003 2 0 0 2 6
DKH702 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri I 927003 3 0 0 3 6
DKH703 Hemşireliğin Kuramsal Temelleri II 927003 2 2 0 3 6
DKH704 Perinatoloji I 927003 2 2 0 3 12
DKH705 Perinatoloji II 927003 2 2 0 3 12
DKH706 İnfertilite Hemşireliği 927003 2 0 0 2 6
DKH707 Kadın Sağlığında Kuram ve Modeller 927003 2 0 0 2 6
DKH708 Kadın Sağlığında Farklılık ve Eşitsizliklerde Hemşirelik Bakımı 927003 3 2 0 4 12
DKH709 Kadınlarda Yaşam Boyu Sağlığın İyileştirilmesi ve Hastalıkların Önlenmesi 927003 3 2 0 4 12
DKH710 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Sağlığı 927003 2 0 0 2 6
DKH711 Jinekolojik-Onkoloji 927003 3 2 0 4 12

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr