Ders Notları

80% Complete (success)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner) (programId: 5015, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE- Seçmeli 1 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESDR Seminer 927001 0 4 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SAUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre 927003 3 0 0 3 6
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş 927003 2 2 0 3 6
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 927003 1 0 0 1 6
VSH710 Temel Mikrobiyoloji 927003 2 2 0 3 6
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları 927003 2 2 0 3 0
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları 927003 2 2 0 3 6
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 927003 3 0 0 3 6
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 927003 3 0 0 3 6
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri 927003 2 0 0 2 6
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri 927003 1 0 0 1 6
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama 927003 1 0 0 1 6
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi 927003 3 2 0 4 6
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası 927003 3 2 0 4 6
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi 927003 3 0 0 3 6
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 927003 3 0 0 3 6
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 927003 3 0 0 3 6
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 6
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği 927003 3 0 0 3 6
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre 927003 3 0 0 3 6
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş 927003 2 2 0 3 6
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927003 2 2 0 3 6
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 927003 3 0 0 3 6
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927003 2 0 0 2 6
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 927003 1 0 0 1 6
VSH710 Temel Mikrobiyoloji 927003 2 2 0 3 6
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları 927003 2 2 0 3 6
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi 927003 3 0 0 3 6
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 927003 2 2 0 3 6
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 927003 3 0 0 3 6
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 927003 3 0 0 3 6
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları 927003 2 2 0 3 6
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri 927003 2 2 0 3 6
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri 927003 2 0 0 2 6
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri 927003 1 0 0 1 6
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama 927003 1 0 0 1 6
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
VSH727 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 927003 3 2 0 4 6
VSH728 Su Kalitesi ve Kirletici Nedenleri 927003 3 0 0 3 6
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi 927003 3 2 0 4 6
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası 927003 3 2 0 4 6
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi 927003 3 0 0 3 6
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 927003 3 0 0 3 6
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 927003 3 0 0 3 6
VSH734 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 927003 3 0 0 3 6
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 927003 2 0 0 2 6
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 927003 2 0 0 2 6
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği 927003 3 0 0 3 6
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği 927003 3 0 0 3 6
VSH739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr