Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (programId: 4504, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE701 Edebiyatta Üslup 927003 2 0 0 2 6
TDE702 Anlatıların Yapısal Çözümlemesi 927003 3 0 0 3 6
TDE703 Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri) 927003 3 0 0 3 6
TDE704 Türk Edebiyatında Nesiller 927003 2 0 0 2 6
TDE705 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 927003 3 0 0 3 6
TDE706 Toplum-Dilbilimi 927003 2 0 0 2 6
TDE707 Göktürkçe 927003 2 0 0 2 6
TDE708 Eski Uygurca 927003 2 0 0 2 6
TDE709 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 6
TDE710 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 6
TDE711 Çağdaş Türk Lehçelerinde Ses ve Biçim Bilgisi 927003 2 0 0 2 6
TDE712 Anlambilimi 927003 2 0 0 2 6
TDE713 Göstergebilim 927003 2 0 0 2 6
TDE714 Psiko-Dilbilim 927003 2 0 0 2 6
TDE715 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı 927003 3 0 0 3 6
TDE716 Divan Edebiyatında Edebi Ekoller 927003 2 0 0 2 6
TDE717 Eski Türk Edebiyatında Tabiat 927003 2 0 0 2 6
TDE718 Şuarâ Tezkireleri 927003 3 0 0 3 6
TDE719 Metin Neşri 927003 3 0 0 3 6
TDE720 Eski Türk Edebiyatında Şiir Estetiği ve Poetika 927003 3 0 0 3 6
TDE721 Eski Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
TDE722 Gazel Şerhleri 927003 3 0 0 3 6
TDE723 Kaside Edebiyatı 927003 3 0 0 3 6
TDE724 Mesnevi Edebiyatı 927003 3 0 0 3 6
TDE725 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 927003 3 0 0 3 6
TDE726 Eski Türk Edebiyatında Simgeler, Mazmunlar ve Mefhûmlar 927003 3 0 0 3 6
TDE727 Eski Türk Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Yansımalar 927003 3 0 0 3 6
TDE728 Şiir ve Nazire Mecmuaları 927003 2 0 0 2 6
TDE729 Türk Sufizmi 927003 2 0 0 2 6
TDE730 Folklor ve Etnografya 927003 3 0 0 3 6
TDE731 Destan Araştırmaları 927003 2 0 0 2 6
TDE732 Masal Araştırmaları 927003 2 0 0 2 6
TDE733 Halkbilimi Kuramları 927003 3 0 0 3 6
TDE734 Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Halk Edebiyatları 927003 3 0 0 3 6
TDE735 Büyü, Sihir ve İnançlar 927003 2 0 0 2 6
TDE736 Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri 927003 3 0 0 3 6
TDE737 Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji 927003 3 0 0 3 6
TDE738 Orta Türkçe 927003 3 0 0 3 6
TDE739 Etimoloji 927003 3 0 0 3 6
TDE740 Çağdaş Söz Dizimi Kuramları 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
TDE702 Anlatıların Yapısal Çözümlemesi 927003 3 0 0 3 6
TDE703 Yeni Türk Edebiyatı (Metin Tahlilleri) 927003 3 0 0 3 6
TDE704 Türk Edebiyatında Nesiller 927003 2 0 0 2 6
TDE705 Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı 927003 3 0 0 3 6
TDE706 Toplum-Dilbilimi 927003 2 0 0 2 6
TDE707 Göktürkçe 927003 2 0 0 2 6
TDE708 Eski Uygurca 927003 2 0 0 2 6
TDE709 Karşılaştırmalı Tarihi Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 6
TDE710 Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçeleri 927003 2 0 0 2 6
TDE711 Çağdaş Türk Lehçelerinde Ses ve Biçim Bilgisi 927003 2 0 0 2 6
TDE712 Anlambilimi 927003 2 0 0 2 6
TDE713 Göstergebilim 927003 2 0 0 2 6
TDE714 Psiko-Dilbilim 927003 2 0 0 2 6
TDE715 Eski Türk Edebiyatında Anlatıların Yapısı 927003 3 0 0 3 6
TDE716 Divan Edebiyatında Edebi Ekoller 927003 2 0 0 2 6
TDE717 Eski Türk Edebiyatında Tabiat 927003 2 0 0 2 6
TDE718 Şuarâ Tezkireleri 927003 3 0 0 3 6
TDE719 Metin Neşri 927003 3 0 0 3 6
TDE720 Eski Türk Edebiyatında Şiir Estetiği ve Poetika 927003 3 0 0 3 6
TDE721 Eski Türk Edebiyatına Yeni Yaklaşımlar 927003 3 0 0 3 6
TDE722 Gazel Şerhleri 927003 3 0 0 3 6
TDE723 Kaside Edebiyatı 927003 3 0 0 3 6
TDE724 Mesnevi Edebiyatı 927003 3 0 0 3 6
TDE725 Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler 927003 3 0 0 3 6
TDE726 Eski Türk Edebiyatında Simgeler, Mazmunlar ve Mefhûmlar 927003 3 0 0 3 6
TDE727 Eski Türk Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Yansımalar 927003 3 0 0 3 6
TDE728 Şiir ve Nazire Mecmuaları 927003 2 0 0 2 6
TDE729 Türk Sufizmi 927003 2 0 0 2 6
TDE730 Folklor ve Etnografya 927003 3 0 0 3 6
TDE731 Destan Araştırmaları 927003 2 0 0 2 6
TDE732 Masal Araştırmaları 927003 2 0 0 2 6
TDE733 Halkbilimi Kuramları 927003 3 0 0 3 6
TDE734 Türk Dünyasında Karşılaştırmalı Halk Edebiyatları 927003 3 0 0 3 6
TDE735 Büyü, Sihir ve İnançlar 927003 2 0 0 2 6
TDE736 Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri 927003 3 0 0 3 6
TDE737 Uygulamalı Halk Bilimi ve Mitoloji 927003 3 0 0 3 6
TDE738 Orta Türkçe 927003 3 0 0 3 6
TDE739 Etimoloji 927003 3 0 0 3 6
TDE740 Çağdaş Söz Dizimi Kuramları 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr