Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (programId: 4563, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 24
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FDB659 Klasik Dinler Tarihi Metinleri 927003 3 0 0 3 6
FDB660 Din Bilimlerinde Alan Araştırma Yöntemleri 927003 3 0 0 3 6
FDB661 Alevilik İnanç Öğretisi ve Öğretimi 927003 3 0 0 3 6
FDB662 Çağdaş Batı Eğitim Metinlerinde Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB663 Değer Eğitimi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 6
FDB701 Birey ve Toplum 927003 3 0 0 3 6
FDB702 Ruh Sağlığı ve Dini İnanç 927003 2 0 0 2 6
FDB703 Psikolojik Ekoller 927003 2 0 0 2 6
FDB704 Kur'an'A Göre İnsan Psikolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB705 Dini ve Ahlaki Kişilik 927003 2 0 0 2 6
FDB706 Psikanalistler ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB707 Kişilik Kuramları 927003 3 0 0 3 6
FDB709 Tasavvuf Psikolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB710 İman, İbadet ve Davranış İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB711 Stres ve Dini Başaçıkma 927003 3 0 0 3 6
FDB712 Ahlak Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB713 Din Eğitiminin Felsefi Temelleri 927003 2 0 0 2 6
FDB714 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 6
FDB715 Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar 927003 2 0 0 2 6
FDB716 Din ve Ahlak Eğitiminde Bazı Çağdaş Konular 927003 3 0 0 3 6
FDB717 Çağdaş Din Eğitimi Kuramları 927003 3 0 0 3 6
FDB718 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB719 Yetişkin Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB720 İslam Filozoflarında Felsefe ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB721 Kuşaklararası Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB722 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB723 Küreselleşme ve Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB724 Postmodernizm ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB725 Din Eğitiminin Sosyolojik Temelleri 927003 2 0 0 2 6
FDB726 Yoksulluk Kültürü ve Din İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
FDB727 Sosyo-Kültürel Değişmenin Dini Yorumlara Etkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB728 Çağdaş Sosyal Teori ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB729 Sosyal Değişme ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB730 Türk Toplum Yapısı 927003 3 0 0 3 6
FDB731 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 927003 3 0 0 3 6
FDB732 Dini Gruplar Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB733 Din ve Devlet İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB734 Küreselleşme Din İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB735 Avrupa'da Türk Kimliği 927003 2 0 0 2 6
FDB736 Klasik Sosyoloji Kuramları 927003 3 0 0 3 6
FDB737 Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları 927003 3 0 0 3 6
FDB738 Farabi ve İbn Sina'nın Peygamberlik Kuramı 927003 2 0 0 2 6
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 927003 2 0 0 2 6
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 927003 3 0 0 3 6
FDB741 Din Dili 927003 3 0 0 3 6
FDB742 Din-Bilim İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB743 Din- Ahlak İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
FDB744 Kötülük ve İnsan Hürriyeti 927003 3 0 0 3 6
FDB745 Varoluşçuluk ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB746 Dini Ahlak ve Küresel Ahlaki Sorunlar 927003 3 0 0 3 6
FDB747 Dini Tecrübe ve Maneviyat 927003 3 0 0 3 6
FDB748 Etik Kuramlar ve Uygulamalı Ahlak 927003 3 0 0 3 6
FDB749 Retorik ve İkna 927003 3 0 0 3 6
FDB750 Kutsal Kitap Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
FDB751 Mitoloji 927003 3 0 0 3 6
FDB752 Dinler Teolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB753 Dünya Dinlerinde Kurtuluş ve Eskatolojik İnançlar 927003 3 0 0 3 6
FDB754 Hıristiyan Teolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB755 Yeni Dinsel Hareketler 927003 2 0 0 2 6
FDB756 Yahudi Teolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB757 Modern Batılı Teolojiler 927003 3 0 0 3 6
FDB758 Türkiye'de Dindarlık Araştırmaları 927003 2 0 0 2 6
FDB759 Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Eğitim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB760 Tasavvuf Geleneğinde Eğitim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB761 Yüksek Din Öğretimi 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
FDB701 Birey ve Toplum 927003 3 0 0 3 6
FDB702 Ruh Sağlığı ve Dini İnanç 927003 2 0 0 2 6
FDB703 Psikolojik Ekoller 927003 2 0 0 2 6
FDB704 Kur'an'A Göre İnsan Psikolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB705 Dini ve Ahlaki Kişilik 927003 2 0 0 2 6
FDB706 Psikanalistler ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB707 Kişilik Kuramları 927003 3 0 0 3 6
FDB708 W. James'de Dini Tecrübe 927003 2 0 0 2 6
FDB709 Tasavvuf Psikolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB710 İman, İbadet ve Davranış İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB711 Stres ve Dini Başaçıkma 927003 3 0 0 3 6
FDB712 Ahlak Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB713 Din Eğitiminin Felsefi Temelleri 927003 2 0 0 2 6
FDB714 Din Eğitiminin Psikolojik Temelleri 927003 3 0 0 3 6
FDB715 Din Eğitiminde Çağdaş Akımlar 927003 2 0 0 2 6
FDB716 Din ve Ahlak Eğitiminde Bazı Çağdaş Konular 927003 3 0 0 3 6
FDB717 Çağdaş Din Eğitimi Kuramları 927003 3 0 0 3 6
FDB718 Avrupa Birliği Ülkelerinde Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB719 Yetişkin Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB720 İslam Filozoflarında Felsefe ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB721 Kuşaklararası Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB722 Dini Çoğulculuk ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6
FDB723 Küreselleşme ve Din Eğitimi 927003 2 0 0 2 6
FDB724 Postmodernizm ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB725 Din Eğitiminin Sosyolojik Temelleri 927003 2 0 0 2 6
FDB726 Yoksulluk Kültürü ve Din İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
FDB727 Sosyo-Kültürel Değişmenin Dini Yorumlara Etkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB728 Çağdaş Sosyal Teori ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB729 Sosyal Değişme ve Din 927003 3 0 0 3 6
FDB730 Türk Toplum Yapısı 927003 3 0 0 3 6
FDB731 Çağdaş Sosyoloji Kuramları 927003 3 0 0 3 6
FDB732 Dini Gruplar Sosyolojisi 927003 2 0 0 2 6
FDB733 Din ve Devlet İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB734 Küreselleşme Din İlişkileri 927003 2 0 0 2 6
FDB735 Avrupa'da Türk Kimliği 927003 2 0 0 2 6
FDB736 Klasik Sosyoloji Kuramları 927003 3 0 0 3 6
FDB737 Çağdaş İslam Düşüncesinin Sorunları 927003 3 0 0 3 6
FDB738 Farabi ve İbn Sina'nın Peygamberlik Kuramı 927003 2 0 0 2 6
FDB739 Farabi ve İbn Sina'da Varlık ve Öz Problemi 927003 2 0 0 2 6
FDB740 Felsefi Hermenötik ve İslam 927003 3 0 0 3 6
FDB741 Din Dili 927003 3 0 0 3 6
FDB742 Din-Bilim İlişkisi 927003 3 0 0 3 6
FDB743 Din- Ahlak İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
FDB744 Kötülük ve İnsan Hürriyeti 927003 3 0 0 3 6
FDB745 Varoluşçuluk ve Din 927003 2 0 0 2 6
FDB746 Dini Ahlak ve Küresel Ahlaki Sorunlar 927003 3 0 0 3 6
FDB747 Dini Tecrübe ve Maneviyat 927003 3 0 0 3 6
FDB748 Etik Kuramlar ve Uygulamalı Ahlak 927003 3 0 0 3 6
FDB749 Retorik ve İkna 927003 3 0 0 3 6
FDB750 Kutsal Kitap Araştırmaları 927003 3 0 0 3 6
FDB751 Mitoloji 927003 3 0 0 3 6
FDB752 Dinler Teolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB753 Dünya Dinlerinde Kurtuluş ve Eskatolojik İnançlar 927003 3 0 0 3 6
FDB754 Hıristiyan Teolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB755 Yeni Dinsel Hareketler 927003 2 0 0 2 6
FDB756 Yahudi Teolojisi 927003 3 0 0 3 6
FDB757 Modern Batılı Teolojiler 927003 3 0 0 3 6
FDB758 Türkiye'de Dindarlık Araştırmaları 927003 2 0 0 2 6
FDB760 Tasavvuf Geleneğinde Eğitim ve Din Eğitimi 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr