Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları (programId: 4581, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST714 İslam Tarihinde Sosyal Hayat 927001 3 0 0 3 6
İST718 Türk ve İslam Şehirciliği 927001 2 0 0 2 6
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 24


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST714 İslam Tarihinde Sosyal Hayat 927001 3 0 0 3 6
İST718 Türk ve İslam Şehirciliği 927001 2 0 0 2 6
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 927001 3 0 0 3 6
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 927001 3 0 0 3 6
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 24
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST701 İslam Tarihinde Hilafet Kurumu 927003 3 0 0 3 6
İST702 İslam Askeri Teşkilatı 927003 3 0 0 3 6
İST703 İslam Bilim Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST704 İslam İdarî Teşkilâtı 927003 3 0 0 3 6
İST705 İslam'da Vakıf 927003 2 0 0 2 6
İST706 Çağdaş İslam Devletleri 927003 3 0 0 3 6
İST707 İslam Diplomasi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İST708 İslam'da Savaş ve Barış 927003 3 0 0 3 6
İST709 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 927003 2 0 0 2 6
İST710 Tarih Felsefesi 927003 2 0 0 2 6
İST711 İslam Tarihinde Alim-Devlet İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
İST712 İslam Tarihinde İktidar-Muhalefet İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
İST713 İslam Güvenlik Teşkilatı 927003 3 0 0 3 6
İST715 İslam Adliye Teşkilatı 927003 2 0 0 2 6
İST716 Türk İslam Sanatlarında Yöntem ve Usul Bilgisi 927003 3 0 0 3 6
İST717 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 927003 3 0 0 3 6
İST719 Mimar Sinan ve Türk Mimarisi 927003 3 0 0 3 6
İST720 İslam Estetiği 927003 3 0 0 3 6
İST721 Yazı Sanatı 927003 2 0 0 2 6
İST722 Türk İslam Süsleme Sanatları 927003 3 0 0 3 6
İST724 Türk Musikisi Terminolojisi 927003 3 0 0 3 6
İST725 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 927003 2 0 0 2 6
İST726 Türk Din Musikisinde Makam Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST727 Türk Din Musikisi Form Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST728 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
İTS723 Çağdaş Sanat Akımları 927003 3 0 0 3 6
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 927003 3 0 0 3 6
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 927003 3 0 0 3 6
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 927003 3 0 0 3 6
İTS732 Osmanlı Manevi Kültürü 927003 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İST701 İslam Tarihinde Hilafet Kurumu 927003 3 0 0 3 6
İST702 İslam Askeri Teşkilatı 927003 3 0 0 3 6
İST703 İslam Bilim Tarihi 927003 2 0 0 2 6
İST704 İslam İdarî Teşkilâtı 927003 3 0 0 3 6
İST705 İslam'da Vakıf 927003 2 0 0 2 6
İST706 Çağdaş İslam Devletleri 927003 3 0 0 3 6
İST707 İslam Diplomasi Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İST708 İslam'da Savaş ve Barış 927003 3 0 0 3 6
İST709 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 927003 2 0 0 2 6
İST710 Tarih Felsefesi 927003 2 0 0 2 6
İST711 İslam Tarihinde Alim-Devlet İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
İST712 İslam Tarihinde İktidar-Muhalefet İlişkileri 927003 3 0 0 3 6
İST713 İslam Güvenlik Teşkilatı 927003 3 0 0 3 6
İST715 İslam Adliye Teşkilatı 927003 2 0 0 2 6
İST716 Türk İslam Sanatlarında Yöntem ve Usul Bilgisi 927003 3 0 0 3 6
İST717 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 927003 3 0 0 3 6
İST719 Mimar Sinan ve Türk Mimarisi 927003 3 0 0 3 6
İST720 İslam Estetiği 927003 3 0 0 3 6
İST721 Yazı Sanatı 927003 2 0 0 2 6
İST722 Türk İslam Süsleme Sanatları 927003 3 0 0 3 6
İST724 Türk Musikisi Terminolojisi 927003 3 0 0 3 6
İST725 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 927003 2 0 0 2 6
İST726 Türk Din Musikisinde Makam Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST727 Türk Din Musikisi Form Analizi 927003 3 0 0 3 6
İST728 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 927003 2 0 0 2 6
İTS613 Epigrafi ve Paleografi 927003 2 0 0 2 6
İTS617 Uygarlık Tarihi 927003 3 0 0 3 6
İTS627 Türk Din Musikisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 927003 3 0 0 3 6
İTS723 Çağdaş Sanat Akımları 927003 3 0 0 3 6
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 927003 3 0 0 3 6
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 927003 3 0 0 3 6
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 927003 3 0 0 3 6
İTS732 Osmanlı Manevi Kültürü 927003 3 0 0 3 6

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr