Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Spor Yöneticiliği (programId: 4850, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSY702 Spor Yönetimi 927001 3 0 0 3 7.5
BSY708. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 927001 3 0 0 3 7.5
BSY720 Spor Hukuku 927001 3 0 0 3 7.5
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 15


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSY702 Spor Yönetimi 927001 3 0 0 3 7.5
BSY708. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 3 7.5
BSY710 Türk Spor Sisteminin Temel Sorunları 927001 3 0 0 3 7.5
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 15
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSY701 Beden Eğitimi ve Sporda Fizyolojik Temeller ve Antrenman Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BSY703 İnsan Kaynakları Planlaması ve Spor 927003 3 0 0 3 7.5
BSY704 Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY705 Spor Yönetiminde Uluslararası Karşılaştırmalar 927003 3 0 0 3 7.5
BSY706 Spor Sosyolojisi ve Ekip Çalışması 927003 3 0 0 3 7.5
BSY711 Sporda Yetenek ve Yönlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
BSY713 Çağdaş Yönetim ve Organizasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
BSY714 Spor Eğitimi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY716 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 927003 3 0 0 3 7.5
BSY717 Spor Felsefesi ve Olimpizm 927003 3 0 0 3 7.5
BSY719 Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY721 Spor Kulüplerinin Yönetim Yapısı ve Şirketleşmesi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY722 Yönetimde ve Sporda Etik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY724 Spor Yönetiminde İnovasyon ve Girişimcilik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY727 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY728 Spor Organizasyonlarında Kriz Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY729 Rekreatif Aktiviteler ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY730 İleri Regresyon Analizi 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
BSY701 Beden Eğitimi ve Sporda Fizyolojik Temeller ve Antrenman Yöntemleri 927003 3 0 0 3 7.5
BSY703 İnsan Kaynakları Planlaması ve Spor 927003 3 0 0 3 7.5
BSY704 Yönetim Psikolojisi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY705 Spor Yönetiminde Uluslararası Karşılaştırmalar 927003 3 0 0 3 7.5
BSY706 Spor Sosyolojisi ve Ekip Çalışması 927003 3 0 0 3 7.5
BSY711 Sporda Yetenek ve Yönlendirme 927003 3 0 0 3 7.5
BSY713 Çağdaş Yönetim ve Organizasyon Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
BSY714 Spor Eğitimi ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY716 Spor Kuruluşlarında Mali ve Finansal Yapı 927003 3 0 0 3 7.5
BSY717 Spor Felsefesi ve Olimpizm 927003 3 0 0 3 7.5
BSY719 Sporda Grup Dinamiği ve Liderlik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY721 Spor Kulüplerinin Yönetim Yapısı ve Şirketleşmesi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY722 Yönetimde ve Sporda Etik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY724 Spor Yönetiminde İnovasyon ve Girişimcilik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY727 Spor Tesislerinde Modern Planlama ve İşletmecilik 927003 3 0 0 3 7.5
BSY728 Spor Organizasyonlarında Kriz Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY729 Rekreatif Aktiviteler ve Yönetimi 927003 3 0 0 3 7.5
BSY730 İleri Regresyon Analizi 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr