Ders Notları

80% Complete (success)

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (programId: 4852, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBE2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
SBESEMDR Seminer 927001 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0 30


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT701 İleri Mikroiktisadi Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
İKT702 Faktör Piyasaları Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT703 Genel Denge ve Refah Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT704 İleri Makroiktisadi Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
İKT705 İleri Makroiktisadi Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
İKT706 İleri Ekonometrik Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
İKT707 İleri Ekonometrik Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
İKT708 Uluslararası İktisadi Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT709 Döviz ve Para Piyasaları 927003 3 0 0 3 7.5
İKT710 İleri Büyüme Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İKT711 Küreselleşme ve İktisadi Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İKT712 Karşılaştırmalı Politik İktisat 927003 3 0 0 3 7.5
İKT713 İleri Dünya Ekonomisi Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT714 Ekonomi ve Kadın İstihdamı 927003 3 0 0 3 7.5
İKT715 Enerji Ekonomisinde İleri Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İKT716 Sağlık Ekonomisinde İleri Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İKT717 İleri Oyun Teorisi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İKT718 İleri Kalkınma İktisadi Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT719 Küresel Ekonomide Güncel Gelişmeler 927003 3 0 0 3 7.5
İKT720 Küresel Politik İktisat 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İKT701 İleri Mikroiktisadi Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
İKT702 Faktör Piyasaları Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT703 Genel Denge ve Refah Ekonomisi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT704 İleri Makroiktisadi Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
İKT705 İleri Makroiktisadi Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
İKT706 İleri Ekonometrik Analiz I 927003 3 0 0 3 7.5
İKT707 İleri Ekonometrik Analiz II 927003 3 0 0 3 7.5
İKT708 Uluslararası İktisadi Analiz 927003 3 0 0 3 7.5
İKT709 Döviz ve Para Piyasaları 927003 3 0 0 3 7.5
İKT710 İleri Büyüme Teorileri 927003 3 0 0 3 7.5
İKT711 Küreselleşme ve İktisadi Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İKT712 Karşılaştırmalı Politik İktisat 927003 3 0 0 3 7.5
İKT713 İleri Dünya Ekonomisi Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT714 Ekonomi ve Kadın İstihdamı 927003 3 0 0 3 7.5
İKT715 Enerji Ekonomisinde İleri Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İKT716 Sağlık Ekonomisinde İleri Konular 927003 3 0 0 3 7.5
İKT717 İleri Oyun Teorisi Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İKT718 İleri Kalkınma İktisadi Analizi 927003 3 0 0 3 7.5
İKT719 Küresel Ekonomide Güncel Gelişmeler 927003 3 0 0 3 7.5
İKT720 Küresel Politik İktisat 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr