Ders Notları

80% Complete (success)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim (programId: 4994, mufredatTurId: 932001)

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-1 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBE-2 Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBESDR Seminer 927001 0 0 0 0 0
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 0
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
EBETZ Tez 927001 0 0 0 0 30
EBUA100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0 0


Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE702 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler İsöe702 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE705 Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları İseö705 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE706 Eğitim Öğretim Etiği İseö706 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE707 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE708 İleri Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE709 İlköğretimde Bilim Eğitimi Standartları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE710 Matematik Eğitiminde Kliniksel Denetleme Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE711 Matematik Öğretiminde Soyutlama 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE712 Kalkınma ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE713 İlköğretimde Türkçenin Eğitimi Programları ve Öğretimi İseö713 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE714 İlköğretimde Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Okur Yazarlığı 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE715 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi İsöe715 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE716 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Veli Katılımı İsöe716 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE717 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Bir Eğitim Araştırmasının Tasarımı İsöe717 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE718 Tutum Ölçekleri Geliştirme Madde ve Faktör Analizi Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE719 Birey Toplum ve Eğitim İsöe719 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE720 İlköğretimde Astronomi Eğitimi İsöe720 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE722 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimi İsöe722 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE723 Okulda İnsan İlişkileri İseö723 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE724 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar İsöe724 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE725 Eğitim Denetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE726 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları İsöe726 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE727 Eğitimde Örgütsel Davranış İseö727 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE728 Eğitim Teknolojilerinin Eğitim-Fen Öğretimine Entegrasyonu İsöe728 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE729 Öğretbilim [Didaktik) İsöe729 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE730 İlköğretimde Kullanılan Öğrenci Tanıma Teknikleri ve Rehberlik Uygulamaları İseö730 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE731 Teknoloji Destekli Fen Eğitimi ve Öğrenme Teorileri İseö731 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE733 Bilgisayar Yazılımlarının Matematik Öğrenimindeki Etkinliği İsöe733 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE734 İlköğretim Okulu Programlarında Dünya Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE735 Matematik Eğitiminde Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme Yolları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE736 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE737 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE738 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğrtimi İsöe738 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE739 Yakın Dönem Türkiye Tarihi İsöe739 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE740 Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları İsöe740 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE741 Yaratıcılık Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE742 Çevre Eğitimi ve Sosyal Boyutları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE743 Fen Öğretiminde Modeller ve Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE744 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE745 Psikolojik Danışma Kuramlarına Göre İlköğretimde Rehberlik Teknikleri ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE746 Fen Öğretimi ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE747 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE748 Mikro Öğretim 927003 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS Ders Notları
İSÖE701 Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulu Programlarının Değerlendirilmesi İseö701 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE702 Eğitim Araştırmalarında Çok Değişkenli İstatiksel Yöntemler İsöe702 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE703 Eğitimde Nicel Araştırma Yöntemleri İsöe703 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE704 Öğrenme ve Öğretim; Kuramdan Uygulamaya İsöe704 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE705 Cumhuriyet Döneminde İlköğretime Öğretmen Yetiştirme Politika ve Uygulamaları İseö705 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE706 Eğitim Öğretim Etiği İseö706 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE707 Karşılaştırmalı Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE708 İleri Evrim Öğretimi ve Bilimin Doğası 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE709 İlköğretimde Bilim Eğitimi Standartları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE710 Matematik Eğitiminde Kliniksel Denetleme Metodları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE711 Matematik Öğretiminde Soyutlama 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE712 Kalkınma ve Eğitim 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE713 İlköğretimde Türkçenin Eğitimi Programları ve Öğretimi İseö713 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE714 İlköğretimde Yaratıcı Drama Destekli Bilgisayar Okur Yazarlığı 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE715 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi İsöe715 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE716 Okul Öncesi Eğitimde Aile ve Veli Katılımı İsöe716 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE717 Fen Eğitiminde Araştırma Yöntemleri ve Bir Eğitim Araştırmasının Tasarımı İsöe717 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE718 Tutum Ölçekleri Geliştirme Madde ve Faktör Analizi Teknikleri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE719 Birey Toplum ve Eğitim İsöe719 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE720 İlköğretimde Astronomi Eğitimi İsöe720 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE722 Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimi İsöe722 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE723 Okulda İnsan İlişkileri İseö723 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE724 Fen Eğitiminde Uluslararası Yaklaşımlar İsöe724 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE725 Eğitim Denetimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE726 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları İsöe726 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE727 Eğitimde Örgütsel Davranış İseö727 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE728 Eğitim Teknolojilerinin Eğitim-Fen Öğretimine Entegrasyonu İsöe728 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE729 Öğretbilim [Didaktik) İsöe729 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE730 İlköğretimde Kullanılan Öğrenci Tanıma Teknikleri ve Rehberlik Uygulamaları İseö730 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE731 Teknoloji Destekli Fen Eğitimi ve Öğrenme Teorileri İseö731 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE733 Bilgisayar Yazılımlarının Matematik Öğrenimindeki Etkinliği İsöe733 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE734 İlköğretim Okulu Programlarında Dünya Sorunları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE735 Matematik Eğitiminde Düşünmeyi Öğrenme ve Öğretme Yolları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE736 Fen Eğitiminde Mekan Dışı (Outdoor) Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE737 Karşılaştırmalı Fen Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE738 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgilerde Atatürkçülük Konularının Öğrtimi İsöe738 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE739 Yakın Dönem Türkiye Tarihi İsöe739 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE740 Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Çalışmaları İsöe740 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE741 Yaratıcılık Eğitimi 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE742 Çevre Eğitimi ve Sosyal Boyutları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE743 Fen Öğretiminde Modeller ve Modelleme 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE744 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE745 Psikolojik Danışma Kuramlarına Göre İlköğretimde Rehberlik Teknikleri ve Uygulamaları 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE746 Fen Öğretimi ve Öğrenme 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE747 Çağdaş Türk Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri 927003 3 0 0 3 7.5
İSÖE748 Mikro Öğretim 927003 3 0 0 3 7.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
Telefon:
(362) 312 19 19
Eposta:
iletisim@omu.edu.tr